Adhezní

Termín adheze obecně znamená přilnavost. Označuje tedy schopnost materiálu společně přilnout. Především se jedná o dva rozdílné materiály.

Pojem „adhezní“ lze tedy zjednodušeně vysvětlit jako „přilnavý“. Ve stavebnictví je pak tato vlastnost zásadní především z pohledu různých nátěrů v podobě adhezních můstků a penetrací, které mají za úkol zpevnit a sjednotit savost různých podkladů. Použity mohou být tyto nátěry na savé i nesavé povrchy.

Díky tomu je zajištěna delší trvanlivost žádoucích vlastností podkladu. Zlepšením přilnavosti je povrch rovněž připraven pro následnou další úpravu. U zdí se typicky může jednat například o aplikaci akrylátových barev a omítek.

Výhodou užití penetračních nátěrů a adhezních můstků je nižší spotřeba materiálu v dalších vrstvách a zlepšení estetických vlastností, neboť nátěr se neloupe, nepraská a je barevně jednotný. Především u dřeva se využívá i hydrofobních vlastností penetrace.