Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Kde hledat pomoc při výpadku elektřiny

  

Když vás překvapí náhlý výpadek proudu, je to nemilé a vyplatí se mít předem promyšlené, jak v takovém případě postupovat. Jako první zkontrolujte, zda není problém na vaší straně.

Kontrola místního rozvodu

Z různých technických příčin (př. zapojením více spotřebičů s velkým odběrem najednou) může dojít k odpojení proudu jističem, popř. proudovým chráničem, které jsou již dnes běžné.

Proto byste měli provést následujících několik kroků:

 1. Zkontrolovat jističe – podružný rozvaděč bývá umístěn v bytě za dveřmi, u rodinných domů v chodbě apod.

 2. Zkontrolovat hlavní jistič – současně s jističem často vypadne i hlavní jistič, který bývá u elektroměru. V rodinném domku skříňka venku na zdi. Zkuste ho vypnout a zapnout.

 3. Zkontrolovat proudový chránič – je široký jako dva jističe vedle sebe. V levé polovině je vypínací páčka jako na klasickém jističi, na pravé je testovací tlačítko. Zkuste zmáčknout testovací tlačítko a potom proudový chránič opět nahodit.

 4. Zkontrolovat vizuálně elektroměr – elektroměr je zapojen v síti před hlavním jističem, tedy je stále pod proudem. Pokud máte digitální elektroměr, což je dnes již standardem, měl by na něm svítit displej se stavem odběru. Pokud nesvítí, ukazuje to spíš na výpadek v síti.

 5. Při všech těchto krocích si všímejte neobvyklých jevů, jako je jiskření, zápach spáleniny, slyšitelné prskání nebo praskání – pokud se cokoliv z tohoto objeví, neodkládejte hlášení poruchy a bezodkladně volejte poruchovou linku, neboť se pravděpodobně jedná o poruchu, která by mohla ohrožovat život, zdraví nebo majetek (riziko zahoření).

Vysoké napětí - energie

Výpadek v síti

Pokud jističe máte nahozené a proud stále nejde, chyba pravděpodobně není u vás, ale jedná se o výpadek v síti.

Je zbytečné a zdlouhavé kontaktovat dodavatele elektřiny, protože to je pouze obchodník, který vám elektřinu prodává. Rychlejší je kontaktovat přímo vlastníka rozvodné soustavy. Což by udělal i váš dodavatel, pokud byste mu výpadek nahlásili, takže vlastně celý proces urychlíte.

Je tedy dobré vědět, kdo je vlastníkem rozvodné soustavy ve vaší lokalitě. Většinu distribuční soustavy na našem území provozují tři největší společnosti:

 • ČEZ Distribuce, a. s. - na území bývalého Západočeského, Severočeského, Středočeského, Východočeského a Severomoravského kraje. Plánované odstávky ČEZU vyhledáte zde.

 • E.ON Distribuce, a. s. - na území bývalého Jihočeského a Jihomoravského kraje. Informace o odstávkách zde.

 • PREdistribuce, a. s. - na území Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy. Stav distribuční sítě zjitíte zde.

Připravte si číslo odběrného místa, to je uvedeno na každé faktuře nebo vyúčtování. To je první věc, na kterou se vás operátorka bude ptát. Pokud jej nemůžete najít, stačí adresa a jméno, na koho je přípojka zřízena.

Operátorka, než přijme hlášení o poruše, nejprve zkontroluje, zda nedošlo k vašemu odpojení např. pro neplacení. Nemůžete se na ni zlobit, je to její práce a pracovní postup stanovený zaměstnavatelem. Pokud je vše v pořádku, hlášení o poruše jde ihned technikům.

Zpravidla si můžete vyžádat, aby vás informovali o stavu a předpokládaném odstranění závady.

Jak se předem připravit

Pokud se s tímto problémem setkáte poprvé, může to být pro vás oříšek, ale pro příště už budete vědět, ke které rozvodné soustavě jste připojeni. Je jedno, kolikrát změníte obchodníka, rozvodnou soustavu budete mít stále stejnou. Číslo odběrného místa vám při přechodu k jinému obchodníkovi zůstává taktéž stejné, jelikož to je číslo místa v distribuční soustavě.

Ideálním řešením je nalepit si k hlavnímu jističi samolepku s telefonním číslem servisní linky, popř. i číslem odběrného místa, abyste pro příště nemuseli nic hledat.

A ještě čísla na nonstop servisní linky:

ČEZ - bezplatná linka 800 850 860

E.ON poruchová služba – elektřina: 800 22 55 77

PREdistribuce má tři linky:

 • Pro běžné poruchy – 1236
 • Ohrožení života - 224 919 473
 • Veřejné osvětlení - 224 915 151
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články