Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Kde sledovat výpadky a poruchy elektřiny?

  

výpadkem elektřiny se v životě setkal snad každý. Obvykle lze tento problém vyřešit během pár minut, existují však i situace, kdy se zprvu krátkodobý problém mění v dlouhodobější záležitost. Příčin přerušení dodávky elektrického proudu je nespočet, liší se také svým rozsahem. Níže jsou popsány možnosti sledování výpadků a poruch a jejich řešení na jednotlivých úrovních distribuční a přenosové soustavy.

1) Lokální výpadek elektřiny

Výpadky elektřiny v domácnosti jsou nejčastější, ale zároveň nejsnáze řešitelnou situací. Mohou být způsobeny například poruchou některého spotřebiče, či přetížením samotné elektrické sítě, což následně vede k vypnutí hlavního elektrického jističe, proudového chrániče nebo přepálení pojistek.

Že se jedná jen o lokální výpadek elektrického proudu lze zjistit celkem snadno, v praxi k němu totiž dochází například při zapnutí spotřebiče s vysokou spotřebou, tedy vysokým energetickým příkonem (žehlička, elektrický sporák, pračka, vysavač apod.).

Mezi základní ukazatele lokálního výpadku elektrického proudu dále patří funkčnost osvětlení okolních obcí nebo městských částí, stálé vysílání lokálních rádií nebo funkční kolejová doprava.

Pokud si ani tak nejste jistí, je nejjednodušší možností přesvědčit se, zda nedošlo k výpadku elektřiny u sousedů. Pokud ne, máte pravděpodobně vyhráno. V této situaci totiž ve většině případů stačí nahodit zpátky hlavní jistič nebo vyměnit danou pojistku.

Energie

2) Plošný výpadek elektřiny

Ne vždy se však jedná jen o lokální výpadek. Pokud přerušení dodávky elektrického proudu postihne nejen vaši domácnost, ale například celou ulici, část města nebo i celou vesnici, jedná se o plošný výpadek.

Nejčastější příčinou je porucha v samotné přenosové soustavě nebo porušené nadzemní vedení nízkého napětí. Zpravidla se jedná o situaci méně příjemnou, protože vám nezbývá nic jiného, než vyčkat až dojde ke znovuobnovení dodávek elektřiny. I zde se však nabízí několik možností, jak se alespoň informovat, jaká je příčina výpadku či za jak dlouho bude problém vyřešen. Každá distribuční společnost je totiž vybavenatzv. poruchovou linkou, na kterou se můžete v těchto situacích obrátit. Zde je však nutné zůstat trpělivý, protože právě tyto linky bývají při plošných výpadcích často přetížené.

Další možností jak získat aktuální informace je možnost obrátit se na webové stránky distributorů. Přístup k aktuálním informacím můžete získat rovněž prostřednictvím sociálních sítí, kde distributoři zpravidla mají svůj účet.

         Distributor

Poruchová linka

Webové stránky

Sociální sítě

         ČEZ

T.: 840 850 860

www.cezdistribuce.cz

twitter: @SkupinaCEZ

         E.ON

T.: 800 22 55 77

www.eon-distribuce.cz

twitter: @EONCzech

         PRE

T.: 1236

www.predistribuce.cz

PRE facebook profil

3) Blackout

Blackout, neboli rozsáhlý výpadek dodávky elektrického proudu na velkém území je poté vůbec nejhorší možností. Jako blackout se označuje situace, při níž výpadek elektřiny postihne velké množství lidí mnohdy i na území několika států a trvá desítky hodin nebo dnů.

Příčinou takovéto situace jsou často různé přírodní vlivy a to nejen v rozsahu přírodních katastrof, ale například i pouhá větrná smršť, která následně vyvolá dominový efekt vedoucí až k tomuto problému. Kromě přírodních vlivů může být příčinou i kombinace několika poruch v přenosové síti nebo nerovnováha v přenosové síti způsobená například náhlým nárůstem produkce elektřiny.

blackout

Dle průběhu situace obdrží veřejnost informace o blackoutu zpravidla se zpožděním. Mezi první ukazatele rozsáhlého výpadku patří nefunkčnost všech přístrojů vyžadujících připojení do elektrické sítě stejně jako nefunkčnost běžného osvětlení a dopravních signalizačních zařízení (semafory), nefunkčnost bankomatů a internetu.

Termín obnovy dodávky elektřiny nelze s určitostí předvídat, je však možné informace získat z médií například pomocí rádia, nebo se lze informovat na obecním úřadě.

4) Plánovaná odstávka elektřiny

Příčinou výpadku elektrického proudu však nemusí být vždy jen porucha. Může se totiž jednat o plánované přerušení dodávek elektřiny například z důvodu údržby distribučních sítí. O tomto plánovaném přerušení dodávky elektřiny však musí všechny distribuční společnosti své zákazníky řádně informovat a to alespoň s patnáctidenním předstihem. (V případě že tak neučiní je distributor povinen dodávky elektřiny obnovit do osmnácti hodin od přerušení, jinak může zákazník po distributorovi žádat náhradu).

Nejčastěji jsou tyto informace dostupné na webových stránkách obcí či samotného distributora nebo úředních deskách. Společnost E.ON dále nabízí možnost zasílání informací o plánovaných odstávkách a to jak prostřednictvím SMS tak bezplatně emailem.

Další informace lze pak získat i na zákaznických linkách distributorů, poruchovou linku v tomto případě nevoláme.

Výpadky elektřiny v dnešní době nepředstavují zpravidla velký problém a většinou je lze vyřešit velmi rychle, v některých situacích však může jít o dlouhodobější záležitost. Zda se jedná o poruchu lokální nebo plošnou či plánovanou odstávku nebo blackout lze zjistit pomocí různých ukazatelů z našeho okolí, nebo se lze obrátit na poruchovou či zákaznickou linku jednotlivých distributorů. Kromě těchto linek lze využít i jejich webových stránek nebo účtů na sociálních sítích (viz tabulka výše).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.29/5 (28 hlasů)

Související články