Úvod  ›   › 

Kde sledovat výpadky a poruchy televizního vysílání?

  

Pokrok se sice nedá zastavit, ale na druhou stranu je nutné přiznat, že přechod z analogového na digitální vysílání neproběhl vždy úplně bezproblémově. Naopak se je i dnes možné v souvislosti se zaváděním dalších digitálních vymožeností setkat s výskytem výpadků i poruch televizního vysílání. Neznalý člověk leckdy jen stěží posoudí, jestli se jedná o problém na jeho televizoru nebo o plošnou poruchu. Co si v takovém případě počít a kde je možné rychlé dohledat potřebné informace o diagnostikované poruše?

Ohlašovna poruch digitálního vysílání České televize

Kupříkladu Česká televize zřídila na svých webových stránkách www.digict.cz ohlašovnu poruch televizního vysílání. Zde je možné sledovat nejvýznamnější problémy, když každý divák, jenž chce oznámit problémy s příjmem, vyplní jednoduchý formulář, kde uvede místo, v němž přijímá televizi, typ antény a typ televizního přijímače.

Ohlašovna poruch digitálního vysílání si klade za cíl sloužit divákům, jimž se v konkrétní lokalitě nevede ani po provedení odborné revize anténního systému, rozvodů i přijímačů a jejich zapojení kvalitně naladit programy České televize.

Diváci mohou kromě internetové ohlašovny poruch digitálního vysílání využít i horké linky digitalizace Diváckého centra, když se dovolají na číslo 261 137 474.

Po oznámení poruchy Česká televize tyto informace prověřuje ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi. Současně jsou na stránkách České televize poskytovány i informace o výlukách vysílačů.

Výpadek TV

Nejčastější příčiny poruch televizního vysílání

Obvykle jsou nicméně poruchy televizního vysílání zapříčiněny technickými nedostatky při příjmu. Jedná se zpravidla o

  • nevhodné či poškozené antény
  • vadné kanálové vložky
  • nedostatečné zesilovače a rozbočovače

Podceňovat není možné ani kvalitu anténního svodu, rozvod signálu po bytě nebo způsob propojení přijímačů. Značná část systémů společných televizních antén (STA) je v současnosti ve stavu, jenž jednoduše nedovoluje bezproblémový příjem kompletního digitálního zemského vysílání.

Rychlý mobilní internet může být nepřítelem televizního signálu

Na vině řady poruch je rovněž rozšiřování sítí LTE, jež s sebou sice nesou rychlý mobilní internet, ale zároveň někdy ruší právě televizní signál. Je to zapříčiněno jednoduše tím, že mobilní operátoři někdy používají k provozu rychlých mobilních sítí část frekvencí, jež byly do roku 2012 určeny pro televizní vysílání. Typickým projevem je následně zamrznutí obrazu a jeho rozpad na kostičky, případně může dojít dokonce k úplné ztrátě obrazu nebo zvuku. V takovém případě je nejlepším možným postupem kontaktovat místně příslušné oblastní pracoviště Českého telekomunikačního úřadu. Ten posoudí, jestli výpadky skutečně souvisí se spuštěním LTE základnových stanic. Pokud k takovému názoru dojde, mají diváci právo domáhat se bezplatné opravy.

Některé stránky, kde lze sledovat ohlášené výpadky a poruchy televizního vysílání

V dnešní době si chce stále více diváků dopřát i možnost sledovat televizi v mimořádně vysokém rozlišení. To umožňuje mimo jiné kupříkladu formát televizního signálu DVB-T2, který nabízí až pětkrát hustší síť bodů, z nichž obraz sestává, takže je mnohem ostřejší.

Příjem tohoto pozemního signálu je pro diváky zdarma, když si nemusí uzavírat smlouvy. Postačuje jen zakoupit si anténu a nasměrovat ji správným směrem. V takovém případě je pochopitelné, že provozovatelé služby jsou nuceni uskutečňovat plánované výluky, při nichž probíhá pravidelná kontrola anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií. Aktuální informace o těchto plánovaných výpadcích je možné zjistit na:

Podobně se lze dopředu na výpadky sítě připravit i prostřednictvím stránek 

Roku 2021 přejde Česká republika na digitální vysílání DVB-T2

Nevěříte, že se sledování podobných zpráv může vyplatit? V tom případě vám může jednoduše uniknout třeba informace, že od roku 2021 přejde Česká republika na nový televizní standard.

Současné pozemní digitální vysílání DVB-T plošně bude nahrazeno výše uváděným DVB-T2.

Tento jev se dotkne domácností, které k příjmu televize využívají neplaceného digitálního signálu s klasickou anténou na střeše domu. Část tohoto frekvenčního spektra dosud využívaného televizí bude totiž uvolněna pro mobilní operátory, kteří mají v úmyslu využít spektrum pro datové sítě chytrých telefonů.

Digitální vysílání „šetří místo“

Přechod na digitální vysílání přesto není možné chápat jako nějaký krok zpět, a to hned z několika důvodů.

  • Hlavní předností je především skutečnost, že přenos digitálního vysílání je realizován takovým způsobem, že na jedné společné frekvenci může být distribuováno hned několik kanálů najednou.
  • Digitální nabídka tedy „šetří místo“ na vysílacím pásmu. Z toho ovšem také plyne, že závady přenosu se nejčastěji objevují na skupinách programů o stejné frekvenci (takzvaných multiplexech), výjimečně pak na všech kanálech z nabídky zároveň.

Při diagnostice neohlášeného výpadku nebo poruchy se neukvapujte!

V okamžiku, kdy zjistíte, že vámi diagnostikovaná porucha nebo výpadek nebyla dopředu ohlášena, se doporučuje neukvapovat. Samozřejmě se jedná o nepříjemnou záležitost, ale lepší je vždy vyčkat několik desítek minut a posléze opět zkontrolovat stav. Možné je i zjistit, jestli není v dané lokalitě ohlášen hromadný výpadek služby. V celé řadě případů pomůže k vyřešení problému jednoduchý recept, který spočívá v továrním nastavení zařízení.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.83/5 (6 hlasů)