Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak řešit elektro přípojku u novostavby?

  

Při stavbě domu vyvstává velké množství otázek, na které někdy není snadné hledat odpovědi. Jednou z nich může být i to, jak řešit elektro přípojku u novostavby? Většina majitelů stavebních parcel se s touto otázkou setká hned na počátku stavby, kdy je třeba vyřešit to, jakým způsobem do domu dostanou elektřinu, aby mohli svítit, vařit nebo se dívat na televizi. Elektřina je v domě nepostradatelná a její zavedení není tak snadné, ale s našimi radami to zvládne úplně každý.

Co je to elektro přípojka?

Elektro přípojka je zjednodušeně zařízení, díky kterému dokážeme domácnost napojit na elektrickou síť nízkého napětí. Samotná přípojka začíná odbočkou z distribuční soustavy a končí v tzv. kabelové (pojistkové) skříni. Té už naše babičky často říkaly antoníček nebo také kaplička. Mimo samotného přivedení proudu je právě tato "skříňka" tím nejdůležitějším s ohledem na přívod elektřiny do vašeho domu. 

První krok -  Podání žádosti

Hned na počátku zřízení elektro přípojky bude třeba trocha administrativy. Prvním krokem je totiž podání žádosti o připojení k distribuční soustavě. V České republice existuje trojice distributorů, ke kterým je možné žádost podávat. V naprosté většině republiky je to gigant ČEZ, v Praze je to PRE a v jižních Čechách a na jižní Moravě E.ON. 

 • Po podání žádosti vám distributor zašle návrh smlouvy o připojení - tu si řádně prostudujte. 
 • Pokud se vším uvedeným včetně výše zálohy souhlasíte, pak smlouvu podepište a zašlete zpět distributorovi.
 • Následně zaplaťte zálohu

Co vše budete vyplňovat v žádosti?

V žádosti o připojení k distribuční soustavě budete vyplňovat technické parametry odběrného místa, se kterými mj. souvisí např. fáze jističe, plánované elektrospotřebiče a velikost jejich příkonu, atp. Distributor zároveň velmi často požaduje přehledný situační plán s polohou objektu, který bude rozhodovat o budoucím umístění elektro přípojky

Jak dlouho trvá vyřízení a co následuje?

Po podání žádosti o připojení má distributor 30 pracovních dnů na vyhotovení a zaslání návrhu smlouvy o připojení. V té jsou zmíněny technické parametry připojení, vyčísleny náklady a termín připojení. Následuje zaplacení zálohy ve výši 50% a relativně dlouhé čekání na realizaci elektro přípojky. To může trvat i několik měsíců, protože distributor musí vyřešit nejen projektovou dokumentaci, ale i věcná břemena a firmu, která přípojku zhotoví. I proto je třeba se obrnit trpělivostí a čekat až zhotovitel dorazí.

Druhý krok - Samotné budování přípojky

Základní administrativu a čekání na zhotovitele máme za sebou a vyplatilo se. Přijíždí firma, která elektro přípojku vyhotoví podle připravené projektové dokumentace. Přesto doporučujeme u vybudování elektro přípojky na počátku být, protože se často stává, že je třeba doladit její přesné umístění. 

A co placení?

Za vybudování elektro přípojky v naprosté většině případů nezaplatíte ani korunu. Podle platné legislativy elektro přípojku v zastavěném území zřizuje na své náklady distributor. Mimo toto území je rozhodující délka přípojky. Tu do 50 metrů opět hradí distributor.

 • Jediným případem, kdy za elektro přípojku zaplatíme je, když je mimo zastavěné území a je delší než 50 metrů.

Za realizaci elektro přípojky tedy nezaplatíte většinou ani korunu. Finance si však připravte na tzv. připojovací poplatek za jistič. Ten je u běžného rodinného domu 12 500Kč, u garáže pak 3200Kč. 

Třetí krok - Elektrikář

Pokud máme naší pojistkovou skříň připravenu od distributora, tak je třeba ji propojit s naším domem. To spolu s rozvody v domě a dalšími úkony, které souvisí s elektřinou zvládne každý zkušený elektrikář. Jeho služby si jako majitelé domu budete muset uhradit a věřte, že to nemusí být zrovna malá částka. Na druhou stranu investice do kvality se vám určitě vyplatí. 

 • Prací elektrikáře je dokončení hlavního domovního vedení a osazení místa elektroměrovým rozvaděčem

Čtvrtý krok - Revizní technik

Po elektrikáři přichází na řadu revizní technik, tedy člověk s kulatým razítkem, které nám umožní elektřinu v domě beze strachu využívat. Technik nám vyhotoví revizní zprávu, která bude velmi důležitá pro budoucí kolaudaci objektu. Z úkonů odborníků je to v zásadě vše a vy můžete plnými doušky začít odebírat elektrickou energii. Tedy až potom, co si vyberete dodavatele, který namontuje elektroměr. 

Pátý krok - Výběr dodavatele a montáž elektroměru

Posledním krokem, který po realizaci elektro přípojky k vaší novostavbě přivede elektřinu je výběr dodavatele energie. Tady buďte velmi obezřetní, protože právě jemu budete platit nemalé částky za dodaný proud. Smlouvu si dobře přečtěte, prostudujte si nabízené ceny za dodané megawatty a případně hledejte výhodnějšího dodavatele tak, abyste byli s cenou spokojeni. 

 • Každý dodavatel bude pro spuštění dodávek elektřiny vyžadovat revizní zprávu

Jak vybrat nejlepšího dodavatele?

Výběr dodavatele elektřiny závisí na vás samotných. Na internetu existuje řada srovnávačů cen jednotlivých dodavatelů. Využít můžete např. kalkulačku na stránkách ERÚ a mnoho dalších. Cena za dodanou elektřinu by však neměla být jediným kritériem, podle kterého vybíráme. Dalšími jsou:

 • Férovost společnosti - nabízí společnost férové podmínky, které jsou zákazníkovi jasné, pak s ní určitě můžete smlouvu uzavřít
 • Stabilita společnosti - je vámi vybraná společnost zavedená a fungující již dlouhá léta a na trhu se chová čitelně a jasně, pak je vše v pořádku
 • Zákaznický servis - velmi důležitá služba, která vám může pomoci s úsporami nejen v rámci dodané elektrické energie. Některé rady mohou mít cenu zlata

A co bonusy?

Při výběru dodavatele můžeme někdy podlehnout nabízeným bonusům. Ty ovšem často nejsou dlouhodobé a mají za cíl pouze přetáhnout zákazníka. Férová společnost se takto nechová a nabízí podmínky, které platí po dobu mnoha let a zákazník tak získává jistotu a stabilitu s ohledem na svůj domácí rozpočet, který je mj. určen i na úhradu energií. 

Závěrečné shrnutí

Elektro přípojka a její zřízení není nepřekonatelnou záležitostí při stavbě domu. Je však třeba určitá míra trpělivosti. Pojďme si bodově shrnout kroky vedoucí ke zřízení elektro přípojky:

 1. Administrativa - podání žádosti a vyřešení základního smluvního vztahu s distributorem
 2. Budování přípojky
 3. Kvalitní elektrikář
 4. Revizní zpráva
 5. Dodavatel a montáž elektroměru

Pokud těmito kroky projdete, pak jste vyhráli a do vašeho domu proudí velmi důležitá elektřina a vy můžete začít kvalitně bydlet. 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články