Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jaký je rozdíl mezi zdivem z Porothermu a Ytongu?

  

Chystáte se zdít? V tom případě budete jistě vystaveni hamletovskému dilematu mezi pórobetonem a keramikou. Následující řádky by měly přispět k tomu, aby bylo vaše rozhodování co nejjednodušší.

Výroba materiálů

Hlavním materiálem pro výrobu Porothermu je hlína s různými přísadami, přičemž značnou důležitost tu má lokalita výroby i kvalita hlíny. Za pomoci promísení, vylisování, sušení a výpalu, jenž probíhá v pecích o teplotách zhruba 900-1000 ºC, vzniká konkrétní vysušená tvárnice, jež nemá žádné mikropóry.

Při výrobě Ytongu má zásadní úlohu vápno, voda, písek a nadouvadla. Probíhá v autoklávech, kde dochází k vytvrzení vodní parou za teploty kolem 200 ºC. Výsledným produktem je kompaktní blok, jenž disponuje takřka nepočitatelným množstvím uzavřených mikropórů. V dalším kroku je tento blok rozřezán na tvárnice o požadované velikosti.

Rozdíl v pevnosti v tlaku

Z tohoto porovnání vychází lépe tvárnice Porotherm, jež jsou zhruba dvakrát pevnější ve srovnání s Ytongem. Na druhou stranu je možné konstatovat, že při budování rodinného domku není tento rozdíl podstatný, protože i pevnost Ytongu postačuje. O problémech lze mluvit u překladů, které mají světlost otvoru vyšší než 1 500 mm.

Radioaktivita materiálů

Toto téma patří mezi hojně diskutované, také v tomto případě je ale možné konstatovat, že podobně jako u pevnosti by tato vlastnost neměla být pro výběr rozhodujícím faktorem. Oba materiály totiž nijak zdraví neškodí.

Způsob použití v průběhu stavby

V tomto ohledu má Ytong nezpochybnitelnou výhodu. Porotherm totiž dodává jen celé tvárnice. Když dojde k rozříznutí keramické tvárnice, dochází ke značné ztrátě její pevnosti, protože na jedné straně přijde o obvodový rámeček. Naopak u Ytongu lze vyzdít bez větších problémů i arkýře nebo vikýře. Jestliže se člověk chystá vyzdívat tvarově jednoduchý dům, je materiál, který zvolí, v podstatě jedno. V opačném případě má Ytong bezesporu přednost.

Vlhkost

S ohledem na vlhkost je Ytong pro změnu zase v nevýhodě. Někdy u něho může být hladina až na 40 %. Dochází u něho ke smrštění, což je rozdíl oproti Porothermu, který se naopak vyznačuje roztažností. Ytong ale dokáže lépe pracovat s vlhkostí uvnitř domu, když ji dokáže lépe vsáknout a současně ji umí do interiéru také vrátit zpět. Naopak místnosti, které jsou vyzděny Porothermem, se spíše potýkají se suchým vzduchem. Je známým pravidlem, že by měl být každý zděný dům v prvních měsících užívání co nejvíce větrán. Pro Ytong to platí bez diskuse. V dlouhodobém horizontu skýtá o něco lepší klima on.

Nasáknutí

Není problémem si vyzkoušet, že při ponoření do vody nasákne pórobetonová tvárnice méně než keramická. To je zapříčiněno tím, že má mnoho mikropórů, jež brání vzlínavosti. To má za důsledek, že tvárnice z pórobetonu jsou mnohem více mrazuodolné v porovnání s keramickými.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.42/5 (12 hlasů)

Související články