Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak stavět betonové palisády?

  

Pokud vlastníme dům se zahradou, určitě je na zvážení, zda do některých míst nezakomponovat také betonové palisády. Tyto prvky plní jak funkci okrasnou, tak i účelovou, jelikož zabraňují možnému vodorovnému pohybu. Od běžného kamene jsou díky velmi pokročilé technologii výroby prakticky k nerozeznání (beton se vzhledem dřeva). Dále velmi příjemně opticky rozdělí jednotlivé části zahrady. Dá se říci, že palisády bývají považovány za takové moderní nástupce robustních obrubníků. Současně dolaďují celkový dojem ze zámkové dlažby a utvářejí sladěný celek. Dovolte mi zmínit pár bodů a podrobností, které budeme při jejich instalaci na novou nebo současnou zahradu muset znát.

Plánování

Před realizací palisádové stěny je potřeba si ujasnit několik otázek. Pokud víme co chceme, pak je možné přistoupit k samotné montáži.

 • Jaký materiál použijeme: beton, dřevo, plast nebo kov? Nejběžnějí je používán beton, který je téměř nesmrtelný a vydrží opravdu hodně. Lze jej koupit i v imitaci dřevěných pražců. Na první pohled oko člověka nepozná, že se nejedná o dřevo. Samotné dřevo je klasika. Pro delší životnost se používá tvrdé dřevo, ale je možnost si pořídit i malé palisády např. ze smrku. Plastové palisády využijeme hlavně jako dekoraci kolem záhonů. I kov lze na palisády použít. S použítím povětrnosti odolné oceli lze vytvořit impozantní a dechberoucí ocelovou palisádu (např. z oceli značky COR-TEN®). 
 • Jakou zvolit velikost a mohutnost palisád: to záleží, co s palisádou plánujeme. Chceme-li pouze ohradit záhon, pak nám postačí jednoduché (malé) palisády. Pro venkovní schodiště pak použíjeme střední velikost a pro stěny, zarážky, opěrné zdi ty nejmohutnější.
 • K čemu bude sloužit: okrasa nebo i z praktického hlediska, či obojí?
 • Vzhled, barevnost a struktůra: nejjednodušší vzhled klasické dřevo či šedý beton lze vyměnit za různou barevnost i vzorovost. Záleží na dodavateli, jakou technologií ovládá. 

Při návštěvě obchodního řetězce se stavebninami na vás vyrukují s poměrně širokou nabídkou palisád. K dispozici standardně dostanete několik druhů velice příjemných odstínů barev. Dále uvidíte hodně různých rozměrů. Běžně jsou prodejné délky u betonových palisád od 40 cm až do 150 cm. Co se týče samotných tvaru, tak mezi sortimentem bývají k mání nejčastěji osmihranné, kruhové nebo čtvercové, obdelníkové průřezy.

Tip: V případě betonových výrobků, je vhodně navštívit přímo výrobce. Například firma PRESBETON má centra inspirace. Co to je? Jsou to místa, kde si můžete prohlédnout výrobky. Ne klasicky vystavené na paletě, ale v příme realizaci chodníků, stěn a mnoha dalších realizací. (video ukázka z centra inspirace v Poříčí nad Sázavou zde, seznam center pak uvádíme zde).

Z praxe, betonová palisáda - mírně stupňovitá. 

Široké spektrum využití

Uplatnění palisád nalezneme při vytváření:

 • terénních stupňů
 • obrub chodníků
 • tvorbě schodů
 • opěrných zdí
 • lemů záhonů
 • k tvorbě vyvýšených záhonů
 • k snadnějšímu svahování

Různé svahy, skalky nebo místa prosetá rostlinami lze také zkrášlit lemy vytvořenými pomocí palisád. Pro tento účel používáme především okrouhlý druh, který se liší také svým povrchem oproti ostatním typům používaným na jiné účely. Jejich tvar umožní do sebe perfektně zapadnout. 

Montáž betonových palisád

Když už vybereme tu pravou variantu, která zapadne do naší zahrady, budeme potřebovat vědět nějaké znalosti o pracovním postupu zabudování palisád. Předně záleží na konkrétním využití. Od toho se odvíjí veškerý zbytek.

Když budeme tvořit opěrnou zeď, musí být palisády dostatečně usazeny do betonového lože s vhodně vlhkou směsí (tzv. suchý beton). Navíc i podklad je nutné připravit tak, aby palisádová stěna neměla tendenci se posouvat, propadat, vyklápět...

Všeobecná rada při kotvení palisády do země: minimálně 1/3 výšky hotové palisády je v zemi.

 • příprava terénu (zemní práce) - podle složitosti námi zvolené aplikace přistoupíme k úpravě terénu. Ornou půdu je potřeba odstranit a dát bokem pro konečné úpravy. Dle vytvořeného plánku odkopeme zeminu do požadovaného tvaru. Podle podkladu zvolíme postup přípravy lože pod palisády. Pokud je pod ornicí jíl, tak je potřeba vytvořit pod betonem lůžko ze štěrku frakce 16-32 (5 - 30 cm vysoké, podle masivnosti palisády). Nesmíme zapomenou podklad zhutnit, aby se palisáda nevlnila (např. pojezdem 100kg vibrační desky 3x až 5x). Zjednodušený postup je následující: odkopeme, začistíme, zhutníme (pokud to jde, u jílu je to problém, deska po jílu neklouže), nasypeme vrstvu štěrku a znovu zhutníme. Je-li pod ornicí stěrková zemina, pak další šterkové lože nevytváříme a pouze podklad důkladně zhutníme. TIP: sedavé navážky, rozpadající cihly, odpad, kořeny a vše co by se mohlo časem rozpadnout je potřeba odstranit a nahradit únosným podkladem.
 • osazení palisád - palisády osadíme do "suchého betonu" (beton, který když vezmete do ruky, tak vás příliš nezašpiní a lze s ním vytvořit kouli, která se snadno v ruce rozpadne) do námi zvolené výšky (měření zde hraje velmi důležitou roli). Můžeme si vybrat ze dvou způsobů instalace betonových palisádových prvků. Prvním (častějším způsobem) je osazování do nakypřených hrobečků betonu a druhý do zhutněného betonu, který je připraven do roviny. Při prvním způsobu je potřeba gumová palice (nebo větší kladivo - poklepáváme kladivem přes dřevěnou desku) pomocí, které palisádu doklepáváme (používáme hlavně při různých výškách palisád - například při tvorbě palisády ve svahu). Pří druhém způsobu stačí palisádu položit a jemně doklepat na srovnaný beton a obhrnout. V případě malého stoupání palisád lze rukou mírně podhodit betonem, tak aby palisáda byla kolmo k zemi a né šikmo. Druhý způsob je vhodný spíš pro palisády v rovném terénu. TIP: pokud chceme mít palisádu ideálně rovnou, pak je velice vhodné použít vodící provázek nebo vodící lať. V případě složitějších křivek či oblouků, zakřivení si lze vytvořit pomocnou šablonu z bednění, překližek nebo nataženého provázku.
 • obetonování - provedeme do přibližně 1/3 výšky palisády. Pozor si dáváme v případě, kdy používáme u palisád dlažbu. Pak je potřeba, aby uhlazená suchá směs betonu končila o něco níže než budoucí osazená dlažba.
 • vytvoření drenáže - aby se nám palisádová zeď nevyvracela, tak se za stěnu vkládá k patě palisády drenážní trubka, která svede přebytečnou vodu pryč (někam, kde nebude dělat neplechu). Navíc se hned za palisádovou stěnu osazuje izolační fólie (například nopová fólie). Viz. schématický obrázek níže. Fólie zabrání prorůstání plevele skrz volné spáry mezi palisádami, navede problematickou vodu k drenáži, zabrání špinění palisády ze zadní navážky. Po osazení drenáže volný prostor zasypeme frakcí štěrku 16-32. (K zabránění zanášení drenáže je možné štěrkovou vrstvu obalit v netkané textílii s gramáží 200 až 400 gramů na m2).
 • obsypání - nakonec prvky obsypeme zbytkovou zeminou/ornicí, případně štěrkem nebo kačírkem, zhutníme, srovnáme a vysejeme trávu (jak na založení trávníku a jeho péči).

Schématická drenáž za palisádou. Zdroj. technické listy firmy BEST zde. (Výrobce betonových palisád).

Co nás může překvapit:

Pozor na to, že betonové palisády mají kónický tvar (kvůli výrobě). V horní části vzniká mírná mezera mezi jednotlivými díly. Při realizaci palisády je pak vhodné mezi díly vkládat dočasné klínky, které nám zajistít stejnou šířku mezery.

Hmotnost jednoho kusu může být závratná. Např. palisáda Uriko od firmy Best v rozměru 120x16x16 cm váží 63 kg a to i přesto, že mají v sobě dutinu.

Palisáda se oproti běžnému obrubníku osazuje "jinak". Běžný obrubník kopíruje téren. Palisáda se do zvlněného terénu osazuje stupňovitě. Rovnoběžně k působení gravitace.

Pevně věřím, že vás tento návod posune k úspěšnému cíli. Je pravděpodobné, že jej nevyužijete na 100%, protože napsat univerzální návod pro všechny realizace je prakticky nemožné. Vždy je potřeba si nějakou část ohnout ke svému projektu.

Článek byl aktualizován 22.8.2023 při hodnocení: 1.45/5 (11 hlasů)

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 1.5/5 (12 hlasů)

RU


Související články