Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Negativní účinky soli na betonové chodníky

  

Známá věc: je zima, sněží, potom taje a následně mrzne. Veškeré veřejné i soukromé komunikace se během krátkého času stávají neschůdné a nesjízdné. Se sněhem si poradí smeták nebo shrnovadlo, ale co s námrazou a ledem? Dochází k ohrožení nejen majetku, ale především zdraví. Vzniklý stav je nutné řešit okamžitě a obvykle tím, co je po ruce.

Sůl jako posypový materiál

Nejúčinnějším prostředkem v boji s ledem je chlorid sodný, tedy sůl. Proč tomu tak je?

 • Hlavním kladem je její známá chemická vlastnost, totiž že sůl ve formě roztoku má výrazně nižší teplotu tuhnutí. Co to znamená? Znamená to, že když tedy osolíme led, má tendenci roztát.
 • Dalším důvodem je její dostupnost – v každé domácnosti se najde balení soli.
 • V neposlední řadě je to cena. Jakékoli podobně účinné chemické náhrady odrazují finanční nákladností a komplikovanější dosažitelností. Sůl je levná a běžně k dostání.
 • Také skladnost je podstatný ukazatel. Ne každý má doma prostor vhodný pro uchování chemických směsí, popřípadě jiných prostředků používaných pro úpravu kluzkého povrchu, jako je písek, štěrk apod.

Posypová nebo běžná sůl

Rozdíl mezi posypovou a běžnou kuchyňskou solí, kterou použijeme na chodníku u vlastního domu je, co se týče účinnosti, v podstatě nulový. Posypová sůl mívá obvykle jinou hrubost a určitý podíl nečistot. Účinek však stejný.

Nevýhody soli

Přes všechna uvedená pozitiva má užívání soli k posypu komunikace mnoho odpůrců. Proč?

Důvodem je jistě:

 • ekologická zátěž na okolní půdu
 • vliv na zdraví zvířat (především tlapky psů působením soli trpí)
 • škody na obuvi (těžko odstranitelné bílé mapy)
 • negativní dopad na povrch komunikací, tedy chodníků, nájezdů a silnic.

Vliv soli na betonové chodníky

Škody, které vzniknou v důsledku působení soli na betonové povrchy, jsou těžko vyčíslitelné. Újma, která vzniká vlivem chloridů, se projeví obvykle až po dlouhodobém, obvykle několikaletém, procesu a na první pohled nemusí být hned zřejmé, že viníkem je právě sůl.

V zimě i v létě

Některé studie, zabývající se touto problematikou popisují agresivní účinek soli na beton nejen v zimním, ale i v letním období. Je to způsobeno tím, že chlorid sodný neovlivňuje beton jen mechanicky, tj. zvětšováním objemu při krystalizaci a jeho následném praskání, ale taky chemicky, a to reakcí mezi ním a stavebními součástmi betonu.

Nejčastější druhy poškození

 • sůl na betonu zanechává skvrny
 • vytahuje zbarvení
 • má za následek drolení
 • lámavost a praskání
 • celkově zvýšenou korozi

Odolnost betonu

Konkrétní míře poškození tak zabraňuje hlavně zvýšený stupeň odolnosti betonových podkladů proti působení posypových solí. Tato odolnost je dána technologií výroby a také normativními požadavky.

S touto myšlenkou by se mělo počítat již při nákupu betonových dlaždic a obrubníků, popřípadě při objednávce lité směsi betonu.

Současný trh nabízí širokou škálu výrobků, které deklarují vysokou odolnost nejen proti mechanickému působení, ale především proti chemickému působení na jejich povrch.

Podstatný je vzhled

Je zřejmé, že ne vždy je kvalita hlavním ukazatelem koupě, zvlášť u betonové dlažby půjde především o tvar a vzhled. O to nepříjemnější je pak pro každého majitele viditelné poškození. Beton s nižší kvalitou úpravy nebo s nižší odolností je totiž mnohem náchylnější k chemickým vlivům soli, a proto jej není vhodné používat v místech, kde se předpokládá její časté užití.

V případě, že i v těchto místech je takový betonový povrch položen, je vhodné jej ošetřit speciálními nátěry.

Kde nepomohou nátěry, je možné zvolit zalití novou vrstvou betonu. Kde však již nejde využít ani tuto možnost, zbývá jen výměna celého povrchu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články