Okapové chodníky mají chránit budovu před působením vlhkosti jakéhokoli původu. Izolace proti zemní vlhkosti chrání podzemní a nadzemní zdivo před vzlínající zemní vlhkostí a před vodou srážkovou. Zdivo izolujeme zvláště tam, kde je ve styku se zeminou.