Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Zazimování hrubé stavby – co řešit?

  

Hlavní sezóna občanské výstavby probíhá v teplých měsících, kdy teplota běžně neklesá pod bod mrazu. Tato skutečnost je dána především charakterem stavebních materiálů a jejich chováním v návaznosti na okolní podmínky, jež jsou v jarních, letních a podzimních dnech mnohem stabilnější – jedná se především o teplotu a vlhkost vzduchu. Jak prvky na bázi silikátů, tak dřevo či keramika, jsou vůči mrazu a zvýšené vlhkosti velmi citlivé a reagují rozměrovými změnami či nedostatečnou hydratací, které mohou mít vliv na celkovou únosnost jednotlivých konstrukcí. Právě z tohoto důvodu se na zimu stavební práce obvykle přerušují a opět navazují až v příznivější povětrnosti. Aby byla zajištěna minimalizace poškození již provedených konstrukcí, je nutné rozestavěnou stavbu zazimovat. Na co je potřeba si v takovém případě dát pozor?

Zazimování rozestavěné stavby

Jakmile se začne blížit období, kdy venkovní teplota začne klesat k bodu mrazu, je potřeba rozestavenou stavbu vhodným způsobem připravit. Zásadní rozdíly se v tomto případě ovšem vztahují ke stupni dokončení výstavby. Pokud je již stavba opatřena všemi obvodovými konstrukcemi, střechou a okenními výplněmi a zprovozněným systémem vytápění, její zazimování nevyžaduje takové nároky, jako stavby v nižším stupni rozestavěnosti. U těchto staveb je obvykle možné pokračovat v pracích, které zahrnují především dokončování interiéru, i v zimních měsících. Nejzásadnější je pak zpravidla zazimování u hrubých staveb s odkrytými konstrukcemi a technickým zařízením budov. I v případě, že necháváte nemovitost stavět stavební firmou, je dobré zkontrolovat, že byly provedeny všechny potřebné úkony zazimování.

Kdy k zazimování přistoupit

Zazimování stavby znamená primárně přerušení všech stavebních prací, a následně zajištění dostatečné izolace veškerých vybudovaných nebo instalovaných prvků, u nichž by mohlo dojít k poškození mrazem nebo působením vlhkosti od topícího se sněhu. K zazimování se přistupuje vždy ve chvíli, kdy již okolní teploty v noci klesají pod 0°C, jakmile se dostávají k -5°C, není možné většinu prací provádět, jelikož se výrazně zpomaluje zrání většiny materiálů (především těch na bázi silikátů). Ideální je proto provést zazimování ihned, jakmile se teploty sníží k nule. Stavbu je také potřeba pravidelně kontrolovat a starat se o její dobrý stav během celého zimního období.

Jak na zazimování zastřešené hrubé stavby

Jak už bylo řečeno, způsob zazimování závisí především na stupni dokončení stavby. U hrubé stavby je ideální, pokud je již dokončena střecha i v případě, že ještě nejsou osazeny stavební otvory. Pokud je střešní konstrukce dokončená, dokáže přenášet zatížení od sněhu, a navíc zabraňuje jeho usazování na stropních konstrukcích. V takovém případě je potřeba zajistit právě stavební otvory a celou stavbu uzavřít, nikoliv však utěsnit – cílem je minimalizovat nafoukání sněhu či vlhkosti dovnitř.

Jak na zazimování nezastřešené hrubé stavby

Pokud je hrubá stavba ve fázi dokončených svislých a stropních konstrukcí, ale střechu nebylo možné do mrazivých dnů dokončit, zazimování se provádí několika způsoby. Nejlepším postupem je zbudování provizorního krovu, kterým se provedené konstrukce zakryjí a zajištění vnitřních konstrukcí proti pronikání vlhkosti. Ten by měl být rovněž vybaven odvodním systémem, aby se na něm neudržovala voda při tání sněhu. Stavbu je pak možné zazimovat i bez krovu, je však nutné vše důkladně pozakrývat minimálně hydroizolací, standardně se používá pevná fólie, která zabrání pronikání vody. U stropů je dobré tepelně odizolovat věnec.

Otopné a vodovodní instalace

Samostatnou kapitolu pak tvoří zazimování rozvodů vody a jeho příslušenství. Jak v případě zastřešené, tak v případě nezastřešené hrubé stavby již bývají některé rozvodné prvky instalovány – z těch je potřeba vodu vypustit a potrubí odizolovat. Příslušenství je lepší opět odinstalovat a uskladnit na suchém teplém místě, které zajistí, že nedojde k jejich poškození.

Zazimování základové desky

Pokud je stavba pouze ve fázi dokončené základové desky, měla by být také vhodným způsobem ochráněna. Přestože se jedná v podstatě pouze o provedené základy a vyrovnání terénu, tvoří základová deska hlavní nosnou konstrukci, je tedy důležité, aby zůstala do další výstavby neporušená. Ideální je její přikrytí fólií, která zabrání jejímu navlhání, a dostatečné zatížení.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.33/5 (3 hlasy)