Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

ČOV - Čistička odpadních vod

  

Ne každý rodinný dům, chalupu nebo chatu chatu lze napojit na kanalizaci. Ale každý objekt musí mít zajištěnu likvidaci odpadních vod. Tam, kam dosahuje kanalizace žádný problém není. Jiná situace však nastává, pokud kanalizační síť na pozemku není. V těchto místech pak za likvidaci odpadních vod nesou zodpovědnost sami majitelé objektů, a nezáleží na tom, zda se jedná o rodinné domy, nebo rekreační zařízení. Nabízejí se tři možnosti likvidace – septik, žumpa a čistírna odpadních vod. Jednoznačná odpověď na to, jaká forma je nejvhodnější, neexistuje. Záleží totiž na celé řadě faktorů.

Žumpa (jímka) - se může jevit jako nejjednodušší způsob likvidace odpadních vod, není tomu však tak. I přesto byla donedávna hojně využívána. Jímka je bezodtoková nádrž z betonu nebo plastu (případně sklolaminátu). K její stavbě je nutné stavební povolení a musí se pravidelně vyvážet. Vyváží se na městskou čistírnu odpadních vod, cž ale rozhodně není zadarmo. Také záleží na velikosti žumpy, jelikož čím menší obsah, tím častěji se musí vyvážet. Toto řešení je tedy finančně náročné a hodí se spíše pro objekty, které jsou jen párkrát do roka využity k rekreaci.

Dokonalejším způsobem likvidace odpadních vod je septik. - Ten nejen že vodu shromažďuje, ale také předčišťuje. Odpadní vody se v něm postupně v několika komorách zbavují kalu. Voda ze septiku se však nesmí vypouštět do půdy jak tomu bylo dříve. Pokud vodu ze septiku chcete vypustit, musí nejdříve projít několika odpadními filtry. Kal, který zůstává v septiku, stačí vyvézt jednou za rok, případně i méně často. K vypouštění vod navíc potřebujete souhlas příslušného vodoprávního úřadu. Stejně jako u žumpy, i na stavbu septiku potřebujete stavební povolení.

Poslední možností likvidace odpadních vod tak zůstává čistička. - Jde o velmi efektivní a elegantní řešení. Čistička odpadních vod (ČOV) má podobu plastové nádrže, ve které se shromažďují splašky a kde v několika fázích dochází k jejich čištění. Je úsporná, ekologická a lze do ní bez obav vypouštět vodu z kuchyně, koupelny, pračky i sociálního zařízení. Domácích čistíren existuje mnoho typů, výrobců i kvalit. Jak správně vybrat čističku právě do vaší domácnosti by měl určit odborník, záleží totiž na mnoha kritériích.

Jaké ČOV existují?

Domovní čistírny se dělí na:

  • diskontinuální (s přerušovaným průtokem)
  • kontinuální (s nepřerušovaným průtokem).

U diskontinuálních se odpadní vody čistí v aktivační nádrži při jejím plnění, po vyčištění se provzdušňování zastaví a po sedimentaci se čistá voda odčerpá.

U kontinuálních jsou splašky čištěny průběžně.

K vybudování čističky je nezbytné stavební povolení a také povolení k nakládání s vyčištěnými odpadními vodami. Obě povolení vydává vodoprávní úřad.

Jak správně vybrat ČOV?

Ekvivalentní obyvatelé

Nejdůležitějším faktorem při výběru ČOV je počet ekvivalentních obyvatel (EO), tedy počet lidí trvale žijících v objektu, na který bude čistička napojena. Nejčastěji se vyrábí čističky v kapacitách 2-5 a 2-8 EO, což bez problémů pokrývá potřeby čtyřčlenné rodiny.

Zajímejte se o certifikát

ČOV není zrovna malou investicí a proto dbejte na její kvalitu. Vybírejte jen takovou, která má přidělen certifikát CE dle normy EN 12566-3 a vsplňuje čistící limity Nařízení vlády ČR č.23/2011 Sb. a Nařízení vlády ČR č. 416/2010 Sb. Jedině u takové čistírny vyřídíte bez problémů žádost o povolení vypouštění přečištěné vody do povrchových vod, podzemních vod nebo dešťové kanalizace.

Pořizovací a provozní náklady

Při výběru každého výrobku hraje významnou roli cena. A ani u čističek tomu není jinak. Čističky se dají pořídit přibližně od 30 tisíc korun. Mějte však na paměti, že jde o investici na 15 až 20 let. Provozní náklady pak představuje spotřeba energie. Nejnižší spotřebu mají čističky biologické, u kterých se náklady pohybují kolem 200 korun měsíčně.

Kompletní dodávka

Zkontrolujte si všechno, co spolu s čistírnou obdržíte. Dodávka musí obsahovat vlastní nádrž s technologickou vestavbou, rozvod vzduchu, dmychadlo, základní nástavec, který je zapotřebí pro venkovní instalaci a víko. Dále musí být součástí také dokumentace – návod k montáži, návod k obsluze, certifikát CE a protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Záruka a montáž samozřejmostí

Při výběru ČOV dbejte také na rozsah poskytované záruky a schopnost a ochotnost nabídnout dodání včetně dopravy a montáže. Samozřejmostí by měl být také záruční a pozáruční servis.

Když už čističku máte

Kam s ní?

Koupě byla úspěšná, čističku máte. Kam ji ale umístit? Nalezení vhodného místa, kam čistírnu na zahradě umístit, může být poměrně složité. Mějte na paměti, že ČOV vyžaduje napojení na elektrickou energii. Některé se musí zabetonovat, u jiných je třeba zateplit víko. Obecně platí, že čistička by neměla být pod okny a měla by být zastíněná. Pokud máte studnu, je to ještě složitější. Na jílové půdě čistička nesmí stát blíže než 5 metrů, na půdě propustné (štěrk, písek) je to 12 metrů.

Kam vypouštět odpadní vody?

První možností kam vodu vypouštět je vsakování do podzemních vod. Druhou možností je pak odvod do vodních toků. Dalším způsobem je vypouštění do veřejné kanalizace. Ta ale nesmí končit v obecní čističce. Poslední variantou je bezodtoková jímka. Nevýhodou tohoto řešení jsou však zvýšené provozní náklady na vyvážení.

Nezapomínejte na obsluhu!

O ČOV je třeba se pravidelně starat. Zejména ze začátku je třeba pečlivě sledovat její fungování a seřizovat její chod podle doporučených pravidel technika. Plně funkční bývá čistírna až po měsíci, někdy po dvou měsících. Jakmile je čistička plně funkční, jedinou starostí je zajistit vývoz tekutého kalu. Zpravidla se vyváží dvakrát za rok.

Jde voda z čističky dále využít?

Pokud je ČOV spojena s vodní jímkou na vyčištěnou vodu, odpadní voda se pak dá dále využívat. Je třeba si ale uvědomit, že stále jde o vodu odpadní (i když přečištěnou). Můžou se v ní tedy nacházet zbytky mikroorganismů. Ideálně se tak hodí k zalévání zahrady. Pozor ale na zalévání plodin určených k další konzumaci, přece jen jde o vodu užitkovou. 

Tak už jste rozhodnutí investovat do domácí čističky odpadních vod? 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)

Související články