Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak funguje čistička odpadních vod?

  

Voda je bezesporu nedílnou součástí každodenního života. Praní, mytí nádobí, vaření, to vše jsou činnosti, u nichž se bez ní prostě neobejdeme. A když si celý vyprahlý natočíme sklenici vody na osvěžení, bereme jako samozřejmost, že se naplní až po okraj průzračně čistou tekutinou. Kdo ale tuto titěrnou práci zajistí? Kde se voda zbaví veškerých nečistot a bakterií?

Na řadu přichází čistička odpadních vod

Možná ani neřešíme, kam se dostává voda z domácností, a proto je mnohým jedno, co všechno do odpadů splachují. Se znečištěnou vodou si musí poradit čistička odpadních vod. Celý proces čištění je poměrně dlouhý a sestává z několika základních kroků.

  • mechanické čištění
  • biologické čištění
  • dočištění

Mechanické čištění

V průběhu mechanického čištění voda prochází třemi základními čistícími procesy.

  • zachytání hrubých nečistot
  • usazování
  • vyrovnávání

Během prvního kroku je voda zbavena všech hrubých nečistot, kterými jsou například písek, chlupy, dřevo, štěrk a podobně. Za tímto účelem je čistička vybavena takzvanými česly. Můžeme si je představit jako velká síta, která tyto nečistoty zachytává, nebo mají také podobu ozubených pásů. Poté, co je voda zbavena velkých částic, přichází na řadu proces usazování. Pomocí usazovací nádrže zbavíme vodu jemnějšího materiálu. V poslední řadě se voda dostane do takzvané vyrovnávací nádrže, kde se vyrovnává koncentrace odpadních látek, aby na samotný proces čištění proudila voda s obdobným množstvím nečistot.

Biologické čištění

Jak již název napovídá, při biologickém čištění využíváme činnosti mikroorganismů, které čistí ryze přírodními procesy. V současné době se používá celá řada technologií

  • aktivace
  • biofiltry
  • rotační diskové reaktory

Doposud nejpoužívanější technologií je aktivace, během které dochází ke styku vody s kalem aktivovaným mikroorganismy. Mikroorganismy mají schopnost přítomné nečistoty rozkládat. Protože se v převážné většině jedná o aerobní procesy, je nutné vodu promíchávat a provzdušňovat. Obdobný proces probíhá také v případě biofiltrů. Také zde je voda čištěna díky aktivovanému kalu, který však není přítomen volně ve vodě, ale přichycen na filtrech. Rotační diskové reaktory se využívají zejména u malých a domácích čistíren a princip čištění vychází z obou předchozích kroků. Mikroorganismy jsou zachyceny na rotujících talířích částečně ponořených ve vodě.

Dočištění

Výsledkem posledního kroku celého procesu je voda špičkové kvality. Během dočištění dochází k chemicko – fyzikálním procesům, kterými jsou například filtrace nebo odstranění dusíku a fosforu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (5 hlasů)

Související články