Měření

Inteligentní domácnost: jak využít moderní technologie ke zvýšení pohodlí a ušetření energie

V posledních letech se stále více hovoří o inteligentních domácnostech, které využívají moderní technologie ke zvýšení pohodlí a ušetření energie. Co to ale vlastně znamená?

Tipy jak měřit při stavbě domu

Ke stavbě domu či jakékoliv stavby jsou potřeba měřící pomůcky. Některé jsou jednoduché (metr, pásmo, vodováhy...) jiné naopak složitější (nivelační přístroje...). Při stavbě rodinného domu se na začátku neobejdeme bez pomoci odborně způsobilého zeměměřiče (tzv. geodeta). Tato osoba nám pomůže s vytyčením hranic pozemku i s budoucí stavbou. Ostatní jednoduchá měření si již můžeme obstarat sami.

Jaké jsou pomůcky pro měření na stavbě domku?

Měření a vyměřování na stavbách je velmi důležitou součástí všech staveb. Vyměřovat stavby začali už dávno v Egyptě, Mezopotámii a také v Číně, bylo to cca od 4000 let před naším letopočtem až po současnost. Nejdůležitějším a velmi nutným úkolem je stavbu vytýčit a vyměřit. Pomůcky můžeme rozdělit do několika kategorií a skupin např. nivelační přístroje, sklonové rotační lasery, hledačky inženýrských sítí, pásma, teodolity, 3D měřící jednotky, nivelační lasery, křížové lasery, totální stanice, potrubní lasery. Dále se také používají klasické pomůcky jako metr, olovnice, šupléra.

Jak probíhá měření hluku?

Hluk je zvuk, jehož intenzita a délka působí nepříznivě na organismus. Může způsobit poruchy soustředění, omezovat možnost komunikace, nepříznivě ovlivnit psychiku, poškodit sluch i celkový zdravotní stav. Za škodlivý hluk je považován zvuk, ať už je slabý a dlouhodobý, nebo silný. Obecně se za hluk považuje jakýkoliv zvuk, který je nežádoucí, rušivý, nebo obtěžující. V hudbě a nahrávkách se obecně považuje za hluk jakýkoliv zvuk, který není tónem či žádoucí nahrávkou. Standardizovány jsou způsoby měření hluku v místech působení, např v místě bydliště lidí, případně v místě práce a podobně. Zároveň postupy pro stanovení vlastností zdrojů hluku, např. motorů.

Jak vyměřit pravý úhel?

Pravý úhel – to zná přece každý. Teoreticky určitě, ale vyznačit ho vždy, když potřebujeme, zas až tak triviální není. Všichni jsme sice měli ve škole Pythagorovu větu, Thaletovu kružnici či jiné užitečné poučky, ale jednak je už asi jen velmi obtížně dolujeme z paměti a také má většina z nás poměrně velký problém s tím, jak teorii aplikovat do praxe, aniž bychom nebyli terčem vtípků celé rodiny.