Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak postavit? - suchá kamenná zídka

  

Krásné suché kamenné zídky jste už určitě viděli – jsou kolem historických zahrad, hřbitovů nebo také na terasových políčkách. Ale můžeme si s ní vylepšit i svou zahradu, hlavně pokud je ve svahu, a dát jít tak přírodní vzhled i jakýsi punc starých časů. Suchá zídka je postavena jen z kamenů, bez malty či jiného pojiva a při troše šikovnosti ji zvládne vybudovat každý.

Kolik budeme potřebovat kamenů?

Logicky by se zdálo, že jen vynásobíme rozměry budoucí zídky, nezapomeneme na základy v zemi a máme objem kamene, který si potřebujeme pořídit. Ale není to tak jednoduché. Čím méně jsou kameny opracované, tím více budeme mít v zídce prázdných míst. To může snížit požadovaný objem kamene o 10 až 15 procent. Dobře opracované kameny se budou skládat lépe, takže jich budeme potřebovat víc. Každopádně, raději mějte rezervu. Pokud něco zbude, určitě najdete vhodné využití. Kámen buď můžete koupit, nebo se podívejte ve svém okolí, zda se někde nebourá starý dům či plot. Třeba se vám tak podaří sehnat kvalitní kameny s patinou levněji nebo úplně zdarma.

I zídka potřebuje dobré základy

Prvním krokem je vysekání trávy v místě budoucí zídky a vyhloubení základu, tzv. základové rýhy. Její hloubka by měla být asi třicet centimetrů, délka a šířka podle plánovaných rozměrů zídky. První vrstvu tvoří drobné kamínky nebo štěrk, případně i kousky starých cihel. Působí jako drenáž a udrží v "suchu" nejhlouběji uloženou vrstvu kamenů a zároveň štěrk zabrání i jejich ujíždění. To je velmi důležité pro budoucí stabilitu a trvanlivost zídky.

Pata by měla být široká asi jako třetina až polovina budoucí výšky zídky. Takže pokud plánujeme metrovou zídku, šířka paty by měla být 30-50 cm. Základní řadu kamenů je třeba vybírat velmi pečlivě. Nejdůležitější jsou největší kameny, označované jako vazáky. Protože ponesou budoucí tíhu celé zídky, neměly by být ploché, protože ploché kameny hůře odolávají tlaku a mohly by se rozlomit. Pokud nepřežije základní vrstva, zbortí se celá zídka. Vazáky by měly být skutečně mohutné a minimálně 30 centimetrů dlouhé (hluboké).  

Čtěte také: Gabiónové konstrukcePlot z lomového kameneKamenný chodník v zahradě

Není hlava jako hlava

S kladením začínáme vždy u hlavy zdi (krajní část), kam se dávají nejmohutnější kameny. Od krajů postupujeme do středu. Zakončení zdi, tedy její hlava, může mít různý tvar – od stupňovitého, které je podobné schodům, přes šikmé, které kopíruje okolní terén, až po zakulacenou hlavu, která jakoby ční do prostoru.

Základ máme, co dál?

Někdo na základní řadu umístí trochu hlíny, jiné stavitelé doporučují pokračovat rovnou dalšími vrstvami kamenů, a to od paty nahoru pod úhlem 10-15 stupňů. Kameny tak do jednotlivé vrstvy dobře padnou a zídka je pevnější.

U kladení kamenů je třeba dodržet několik pravidel:

  • kameny se musí klást tak, aby nevznikaly křížové spáry
  • všechny kameny by měly v zídce pevně sedět, kýve-li se nějaký, ukotvěte ho menšími kameny tak, aby seděl
  • ty nejrovnější plochy každého kamene klademe dolů
  • každá vyšší vrstva kamenů by měla být o kousek užší než vrstva pod ní
  • na zídku nikdy kameny neházejte, ale opatrně pokládejte

Poslední vrstva tvoří takzvanou korunu zídky. Můžeme ji buď nechat nepravidelnou, nebo ji zakončit kamennými deskami či plochými kameny. Suchou zídku můžeme zpevnit hned po dokončení osázením rostlin. Ty volíme podle toho, na jak slunném místě zídka je. Na prosluněnné zídky se nejlépe hodí sukulenty, jinde lze použít mateřídoušku, střemchu, lomikámen nebo mochnu. Pokud jsme při budování používali mezi vrstvy hlínu, stačí ji navlhčit a rostliny do ní zasadit do hloubky cca 3-5 cm.  Případně do spáry dát trochu substrátu přímo s rostlinou. Spáry v zídce zaručují její propustnost proti vlhkosti. Pokud jste byli pečliví, bude vám zídka sloužit dlouhá léta.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (6 hlasů)

Související články