Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak vyplnit stavební deník?

  

Každý stavitel by si měl vést stavební deník, kam se postupně zapisují všechny důležité údaje o stavbě. Stavební deník je zásadním dokumentem, který má dokonce povahu úředního dokladu. Je třeba ho vést pečlivě a zapisovat do něj všechny důležité informace. Způsob vedení, uložení a archivace stavebního deníku je určen právními normami.

Žádná prázdná místa

Stavební deník je zapotřebí vést ode dne převzetí staveniště stavitelem až do úplného dokončení stavby. Může se vést i během případného odstraňování závad a nedokonalostí na stavbě, jež jsou zjištěny při kontrolním obhlédnutí. Dokument musí být dostupný pro veškeré oprávněné osoby kdykoliv při pracích na staveništi. Stavební deník musí mít očíslované stránky a nesmí se v něm nacházet prázdná místa. Také tam mají být kopie určené pro další pověřené osoby. Záznamy je třeba doplňovat každodenně, eventuálně se musí doplnit následující den. V současnosti je možné vést deník i elektronicky, ale jen v případě, že mají veškeré zúčastněné osoby elektronický podpis.

Identifikační údaje

Do stavebního deníku je nutné zapsat celou řadu identifikačních údajů. Nesmí chybět název stavby, místo a názvy a adresy účastníků výstavby. Zapište i jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby, technický dozor stavebník a autorský dozor. Kromě toho se zapisují i jména a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů. Doplňte údaje o projektové a technické dokumentaci stavby a sepište seznam nebo dejte odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě.

Co mají obsahovat denní záznamy?

Pravidelné denní záznamy mají obsahovat jména všech lidí pracujících na stavbě, klimatické podmínky na staveništi a jeho aktuální stav, stejně jako popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup. Nemělo by se zapomenout ani na dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování. Případné nasazení mechanizačních prostředků je též třeba zapsat do stavebního deníku.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (2 hlasy)

Související články