Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak spočítat plochu střechy?

  

Ukážeme si, jak se počítá plocha střechy pro nejčastější typy střech; nebudeme se zabývat méně běžnými konstrukcemi, jako jsou střecha oblouková nebo různé báně a kopule. Pro ploché střechystačí říci, že jejich plocha je prakticky rovna ploše zastřešeného půdorysu. Při sklonu 10° je jen o jeden a půl procenta větší. To je podstatně méně než potřebná rezerva na zvýšenou spotřebu materiálu při okrajích a jeho odpad.

Plocha sedlové a pultové střechy

Velmi běžným typem je střecha sedlová – její plocha se skládá ze dvou obdélníků. Pro výpočet plochy nám postačí změřit její délku na hřebenu nebo pozednici a délku spádnice. Plochu střechy spočteme vynásobením: plocha střechy = (2 x délka_střechy x délka_spádnice). U pultové střechy je obdélník jen jeden.

Pro další střešní konstrukce, jako jsou střechy valbové se šikmými střešními plochami ve štítu, střecha stanová (jehlanová) nebo křížení a proniky střech při složitějším tvaru půdorysu, není výpočet o mnoho složitější. Postačí znát plochu půdorysu a sklon střechy, není nutné se zabývat přesným tvarem a rozměry jednotlivých střešních ploch.

Jak se počítá plocha střechy?

Plocha střechy se obecně, bez ohledu na její členitost a složitost, spočte tak, že vydělíme plochu zastřešeného půdorysu kosinem úhlu sklonu střechy:

plocha_střechy = plocha_půdorysu / cos (uhel_sklonu)

Pokud není celá plocha zastřešená pod stejným sklonem střechy (např. u mansardové střechy nebo některých vikýřů), musíme výpočet rozdělit na více částí.

Zastřešený půdorys

Jestliže je půdorys obdélníkový, spočteme plochu vynásobením šířky a délky. U složitějšího půdorysu rozdělíme plochu na dva nebo více obdélníků, a jejich plochy sečteme. Při počítání zastřešeného půdorysu nesmíme zapomenout na přesahy zastřešení za obvod budovy. Například u domu s vnějšími rozměry obvodových zdí 10 a 12 metrů je plocha stavby 10 x 12 = 120 m2, a s půlmetrovými přesahy je zastřešená plocha (10 + 2 x 0,5) x (12 + 2 x 0,5) = 11 x 13 = 143 m2.

Sklon střechy

Sklon střechy v procentech se dá změřit snadno – je to počet centimetrů, o kolik se vodorovná lať o délce jeden metr vzdálí výškově od střešní plochy. Pro převod na úhel sklonu použijeme goniometrickou funkci arctan (inverzní tangens), nebo úhel odměříme z výkresu.

Pokud počítáte plochu střechy častěji, vyplatí se připravit si do tabulky spočtené koeficienty 1/cos(uhel_sklonu) a použít jednoduchý vzoreček:

plocha_střechy = plocha_půdorysu x koeficient

Pro některé hodnoty sklonu jsme takové tabulky pro vás připravili:

Jak spočítat cenu nové střechy?

V roce 2022 stála nová střecha v průměru 240 000 Kč (zdroj qJob.cz). Můžete si nechat cenu online odhadnout.

Další články na téma střechy zde.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.21/5 (14 hlasů)

Související články