Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak správně počítat procenta na kalkulačce?

  

Procenta lze počítat i na kalkulačce bez tlačítka procent – stačí si uvědomit, že procento je jedna setina základu. Pokud kalkulátor má tlačítko pro výpočet procent, zjednodušší se zejména výpočet navýšení a snížení základu o určité procento.

Pro veškeré výpočty s procenty lze kalkulačku používat následovně:

Výpočet procenta ze základu

Máme-li na kalkulačce vypočítat n procent ze základu Z, postupujeme takto: Zadáme základ Z, stiskneme tlačítko pro násobení, natypujeme počet procent n a stiskneme tlačítko %. Takže například 21% DPH z ceny 3 900,- Kč bez daně spočteme tímto postupem:

zadáme 3900
stiskneme x
zadáme 21
a stiskneme %

Výsledek je 819 Kč.

Výpočet množství procent

Pro výpočet, kolik procent je číslo X ze základu Z, zadáme na kalkulačce postupně: číslo X, tlačítko pro dělení, hodnotu Z a tlačítko %. Takže pokud by nás zajímalo, kolik procent je 819 Kč z ceny 3 900 Kč, zadáváme:

zadáme 819
stiskneme
děleno /
zadáme
3900
a
stiskneme procento %

Výsledek je 21 procent.

Navýšení základu

Pokud chceme navýšit základ Z o určité procento n, je postup následující: zadáme základ Z, stiskneme tlačítko +, zadáme n a stikneme tlačítko %. Takže cenu s DPH 21% ze základu 3 900 Kč spočítáme:

zadáme 3900
zmáčkneme
tlačítko pro sčítání +
zadáme
21
a stiskneme
tlačítko %

Dostaneme výsledek 4 719 Kč

Snížení základu

Pokud chceme snížit základ Z o určité procento n, je postup následující: zadáme základ Z, stiskneme tlačítko -, zadáme n a stiskneme tlačítko %. Takže jestliže máme dát 2% slevu z ceny 3 900 Kč, zadáváme:

číslo 3900
stiskneme tlačítko pro odečtení -
zadáme
číslo 2
zmáčknme
tlačítko %

Výsledná cena po slevě je 3 822 Kč.

Sleva a DPH

Lidé často přemýšlejí, zda mají slevu počítat z ceny bez DPH nebo z ceny s daní. Je to úplně jedno – v našem příkladu – cena bez DPH 3 900 Kč, po zlevnění o 2 procenta 3 822 Kč, plus daň 21% je výsledek 4624,62 Kč. Pokud na kalkulačce zadáme nejprve zdanění a potom zlevnění, zadáváme

číslo 3900
tlačítko +
hodnotu 21
tlačítko %

(mezivýsledek je 4 719 Kč) a zadáme slevu tlačítky

odčítání –
číslo 2
tlačítko %

Dostaneme shodný výsledek 4 624,62 Kč.

(Výpočet ale nesmíme zjednodušit na +19% - protože dvě procenta se počítají z jiného – navýšeného – základu).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.34/5 (32 hlasů)

Související články