Výpadky

Jak se připravit na výpadek proudu?

Přestože se to může jevit jako velmi nepravděpodobné, riziko blackoutu je především v zimním období poměrně vysoké. Rozsáhlý výpadek proudu mohou zapříčinit především náročné klimatické podmínky zimního období, jako jsou husté sněžení, bouře nebo silný vítr, jež mohou poničit součásti elektrické rozvodné sítě. V případě vysokého rizika mohou sami poskytovatelé energií své dodávky přerušit jako prevenci velké škody. Kromě klimatických vlivů může být příčinou blackoutu také nadměrný přetok do sítě, nebo správní chyba. Krátkodobé výpadky proudu obvykle nevyžadují náročnější přípravu a jsou snadno přečkatelné, u blackoutů trvajících déle než 24 hodin však začínají ovlivňovat prakticky všechny základní lidské potřeby a oblasti infrastruktury. Pro tyto případy je dobré se odpovídajícím způsobem připravit.

Kde sledovat výpadky a poruchy vody?

Vodu používáme prakticky neustále náš život by bez ní prakticky nebyl možný. Každý den jí spotřebujeme desítky, ne-li stovky litrů a mnoho z nás si nedovede představit situaci, kdy by voda prostě netekla, a to nejvíce v případě, kdy nemáme záložní zdroj vody v podobě studny apod. Velmi často se však může stát, že dojde k nějaké poruše nebo výpadku vodovodního řádu. Tyto situace pro nás nejsou zrovna příjemné, ale když už nastanou, je dobré vědět, kde zjistit, zda se jedná o plánovanou odstávku či nějakou havárii. Plánované odstávky jsou hlášeny dopředu, což nám umožňuje předem se připravit na to, že nějaký čas voda z vodovodu nepoteče. Ve většině případů se jedná o krátkodobé výpadky, které jsou v řádu hodin, ale při větších poruchách může dojít k odstávce delší.

Kde sledovat výpadky a poruchy plynu?

„Nefunguje nám plyn!“ Tato věta může v každé domácnosti, která je přihlášená k odběru zemního plynu, vytvořit pořádnou paniku. Přitom se ale nemusí jednat o žádný závažný problém. Poruchy nebo výpadky plynu mohou mít více vážných nebo méně vážných příčin.

Kde sledovat výpadky a poruchy televizního vysílání?

Pokrok se sice nedá zastavit, ale na druhou stranu je nutné přiznat, že přechod z analogového na digitální vysílání neproběhl vždy úplně bezproblémově. Naopak se je i dnes možné v souvislosti se zaváděním dalších digitálních vymožeností setkat s výskytem výpadků i poruch televizního vysílání. Neznalý člověk leckdy jen stěží posoudí, jestli se jedná o problém na jeho televizoru nebo o plošnou poruchu. Co si v takovém případě počít a kde je možné rychlé dohledat potřebné informace o diagnostikované poruše?