Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   ›   ›   › 

Jak na opravu betonových mazanin?

  

Nejdříve si popíšeme co je to betonová mazanina? Z názvu je patrné, že pro výrobu mazaniny použijeme betonovou směs. Tato směs by neměla obsahovat mnoho vody. Proč? Protože by pak podlaha nemusela být ideálně rovná. A taktéž příliš „suchá“ směs snížuje pevnost betonu.

Betonová mazanina je vlastně betonová deska, která slouží k roznášení zatížení působícího od stavebních materiálů, strojů, lidí, nábytku a jiných předmětů. Její tloušťka závisí na velikosti zatížení, které na ni bude působit. V běžných rodinných domcích se pohybuje v rozmezí od 3-8 cm. V provozovnách s velmi těžkým provozem 10, 15 cm až 30 cm.

Obsah tohoto článku:

Jak opravujeme betonové mazaniny?

Betonovou mazaninu nejčastěji opravujeme tak, že vysekáme porušenou část beton do hloubky 3-8 cm (záleží na velikosti porušení). Při sekání nesmíte porušit izolaci (hydroizolační či tepelnou) nebo instalační rozvody (elektro, vody, topení), které se mohou pod nebo v betonové vrstvě vyskytovat! Typicky například podlahové rozvody topení můžete velice snadno porušit.

Okraje vyspravené plochy mají být svislé a důkladně očištěné od nečistot.

Před zabetonováním je důležité plochu důkladně navlhčit, aby nedocházelo k odebírání vlhkosti z čerstvého betonu. Doporučuje se následně již vykropenou plochu pohodit cementovou maltou nebo lépe polít cementovým mlékem, které se koštětem nebo štětkou rozetře po povrchu. Tento postup zajistí dokonalejší spojení starého a nového betonu.

Alternativou: je použití hloubkové disperzní penetrace, která sjednotí a sníží nasákavost povrchu.

Na následujícím obrázku je hloubková penetrace Den Braven o objemu 5l (max. poměr ředění s vodou 1:1, doba zasychání většinou 2 - 3 hodiny). Výrobce udává spotřebu 1litr na 8 až 24 m2. Avšak u velmi savých podkladů je spotřeba mnohem větší (Hlavně u málo kvalitních betonu nebo omítek je povrch velmi savý). 

Penetrace betonu

Použitý beton by měl být kvalitnější než původní. Po udusání a upravení povrchu nové betonové části nezapomeňte opravenou plochu zabezpečit před poškozením (ohrazením nebo zakrytím). Beton ošetřujte (vodou) dle potřeby po dobu tvrdnutí (radějí déle než krátko).

Použitím rychle tvrdnoucího cementů lze dosáhnout zkrácení doby tvrdnutí betonu. Opravy betonových mazanin jsou i přes použití speciálních cementů zdlouhavé a pracné, proto je důležité poruchám betonových mazanin předcházet správným návrhem a samotným technologickým postupem při betonování.

Na čem závisí poruchy?

Vady betonové mazaniny souvisí vždy s provozem a povětrnostními podmínkami. Například v průmyslových stavbách při použití bezkolejové dopravy, mechanickými nárazy nebo smykem při přesunech strojů. Tímto provozem dochází k obrušování a vydrolování betonu. Vznikají jemné pískové částice, které mají neblahý vliv na životnost strojů, ale i negativní vliv na život osob, pohybujících se v těchto prostorách. Z povětrnostních podmínek má největší vliv změna teploty v kombinaci s nekvalitně provedenou prací.

Pro dlouhou životnost betonové mazaniny je důležitá včasná oprava. Chybou by však bylo, nezjistit příčinu poruchy. Pokud poruchu pouze opravíte, může dojít k opětovnému porušení konstrukce.

Výhody a nevýhody betonových mazanin

Samotný beton má své výhody i nevýhody. Tou největší je jeho velká pevnost. Této vysoké pevnosti betonu, dosáhneme použitím správné recepturury a správným zpracováním směsi. Pozor na betonování za mrazivého počasí! Teplota by neměla během ukládání a tvrdnutí betonu klesnout pod 5°C. V opačném případě musíte použít takový postup, který zajistí správné ztuhnutí betonové směsi. Buď použijete více cementu, plastifikační přísady nebo vyhřívaného bednění.

Pamatujte, že betonování za mrazů je riskantní a přes veškerá opatření může nastat nečekaná porucha konstrukce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.83/5 (6 hlasů)

Související články