Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak vybrat domácí vodárnu?

  

Domácí vodárny jsou zařízení, případně celé soustavy zařízení, která jsou určena pro transport vody z místa na místo, a to v rodinných domech, v chatách, chalupách – prostě všude tam, kde není veřejný vodovod. Nejčastěji jsou využívány pro čerpání pitné nebo užitkové vody ze studní či vlastních vrtů, případně z vodního toku nebo nádrže na zachycení vody. Ale může se používat i v domě s vodovodem, například na čerpání užitkové vody k zalévání zahrady, nebo k udržování tlaku ve vodovodním řadu.

Prvním krokem výběru je pečlivě si promyslet, k čemu nám bude domácí vodárna sloužit. Měli byste si předem stanovit, jaké množství vody budeme potřebovat čerpat (= jaký je průtok) a také zdroj, z něhož budeme vodu čerpat (= dopravní výška).

Průtok

Průtok se udává v m3 za hodinu, v litrech za minutu nebo v litrech za hodinu. V běžné domácnosti při zásobování pitnou vodu se jedná o 30 - 70 l/min., tj. 2 až 4 m3/hod. Hodnotu pro zalévání najdeme na svém postřikovači. Pokud tam není, orientačně jde pro jeden postřikovač asi o 25 l/min. (= 1,5 m3/hod.). Pokud jde přečerpávání vody, celkový objem přečerpávané vody v m3 vydělíme časem, během něhož má být přečerpána, a vynásobte 60, získáme výsledek v litrech za minutu. Obvyklý průměrný průtok domácí vodárny pro běžný rodinný dům kolem 3 m3/hod. (= 50 l/min.).

Dopravní výška

Dopravní výška se skládá ze sací a výtlačné výšky.

Sací výška

říká, z jaké hloubky je a vzdálenosti je čerpadlo schopné nasávat. Určuje ji ležatá část potrubí (10 metrů délky ležatého potrubí = 1 m sací výšky) a svislá část potrubí (10 metrů svislé délky = 10 sací výšky). Celková sací výška 10 m ležatého a 10 m svislého potrubí je 11 m).

Domácí vodárny rozlišujeme na povrchové a ponorné. Maximální sací výška pro povrchové vodárny je 8 - 9 m. Pokud náš výpočet určil vyšší sací výšku, musíme si koupit vodárnu ponornou. Protože ponorné vodárny se ponoří do nádrže a vodu vytlačují do potrubí přímo, je jejich sací výška nula.

Výtlačná výška(výtlak)

říká, do jaké výšky čerpadlo vodu vytlačí. Výtlačnou výšku vypočítáme jako součet celkové délky ležatého potrubí a celkovou délku svislé části výtlačného potrubí.

K výpočtu je třeba připočíst požadovaný tlak na konci výtlačného potrubí, tedy tlak, kterým bude voda vytékat z kohoutku. Průměrný tlak na konci výtlačného potrubí se pohybuje mezi 2 a 3 bary (= 0,2 – 0,3 Mpa), přičemž 1 bar je asi 10 metrů výtlačné výšky. Chceme-li mít na konci výtlačného potrubí tlak 2 bary, je třeba k celkové dopravní výšce připočíst 2 x 10m = 20 m. Protože voda se bude dopravovat potrubím se spojkami a klouby, nikoli rovnou rourou, je vhodné k dopravní výšce raději přidat rezervu několika metrů.

Tlaková nádoba

Další parametr je tlaková nádoba. Ta může být buď ležatá, nebo stojatá a může mít taky různý objem od několika do několika desítek litrů.

Tlakové nádoby jsou svařené nádrže, a jejich součástí bývá i membrána (vak) z gumové pryže. Zapnuté čerpadlo naplní vak vodou a pod tlakem se rozpíná. Po vypnutí čerpadla se voda z vaku vytlačuje sama do potrubí a tím se šetří čerpadlo, které nemusí tak často zapínat.

Pak už stačí jít na stránku dodavatele domácích vodáren a podle zjištěných parametrů si vybrat domácí vodárnu. Můžete si zvolit i výrobce a stanovit finanční limit. Na většině takových stránek najdete i filtr na výběr, takže po vyplnění dostanete nabídku nejlépe odpovídající vašemu zadání.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.5/5 (2 hlasy)

Související články