Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak se kopou studny?

  

Ne každý pozemek je napojen na vodovod a i když je, vzhledem k rostoucím cenám vodného se třeba na zalévání velké zahrady určitě vyplatí mít vodu vlastní. Můžete sice zachytávat vodu dešťovou, ale jistotou je vlastní studna.

Kde je voda?

Nejdřív si nechte zjistit, zda a kde je na vašem pozemku spodní voda. Můžete si pozvat buď hydrologa, nebo proutkaře, záleží na tom, zda věříte moderním nebo tradičním metodám.  Získáte informaci, jak hluboko voda je a také, jak silný zdroj vody je. Při vší úctě k proutkařům, pokud mají studny i vaši sousedé, vyplatí se pozvat hydrologa, který je schopen také posoudit, zda váš nový zdroj vody nemůže ovlivnit hladinu vody ve studnách sousedů. Investice do hydrogeologického posudku je určitě lepší než investice do advokáta kvůli sporům s majiteli okolních studní. Na průzkumný hydrogeologický vrt nepotřebujete žádné povolení

Bez úřadů nebude ani studna

Jako skoro na všechno u nás, ani na realizaci studny vám nebude stačit jedno razítko. Budete potřebovat:

  • územní rozhodnutí o umístění studny
  • stavební povolení
  • povolení k nakládání s vodami

Pozor, konkrétní požadavky na projektovou dokumentaci a další potřebné doklady si zjistěte na svém úřadu. Požadavky se mohou úřad od úřadu poněkud lišit, a co vám bude někde stačit, jinde neprojde.

O územní rozhodnutí o umístění studny (tj. stavby vodního díla) se musí požádat na místně příslušném stavebním úřadě. Vodoprávní úřad je v tomto řízení dotčeným orgánem a vydává k věci závazné stanovisko. Dalšími účastníky řízení je obec, v jejímž katastru je pozemek, kde by měla být studna zhotovena, žadatel o rozhodnutí a také ty osoby, jejichž práva by mohla být vyhloubením studny dotčeny, což jsou nejčastěji sousedé.

Stavební povolení u studen nevydává stavební úřad, ale vodoprávní úřad. Ten v tomto řízení vystupuje v pozici speciálního stavebního úřadu pro vodní díla. Zároveň vydává i povolení k nakládání s vodami spojené s užíváním studny. I zde je okruh osob dotčených stanoven příslušnými předpisy.

Ve chvíli, kdy je studna hotová, je to třeba oznámit vodoprávnímu úřadu tzv. užívání stavby, případně požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Bez toho není možné vodu ze studny začít čerpat, jinak byste mohli dostat pokutu.

Další povinnosti

Pro umístění studny platí i další pravidla. Musí ležet dle propustnosti místního prostředí ve vzdálenosti 5 až 12 metrů od případných zdrojů znečištění (kanalizační potrubí, septik, žumpa) a 7 až 20 metrů od nádrže tekutých paliv, pokud jsou na pozemku skladována.

Typy studen

Studny jsou buď vrtané, nebo kopané. Vrtaná studna je řešení třeba v místech, kde je skalnaté podloží, ale obvykle k ní potřebujeme vyhloubit i akumulační nádrž. Kopané studny většinou akumulační nádrž nepotřebují, protože je v nich obvykle vody dostatek. Čerpání vody ze studny má na starostu ponorné, nebo sací čerpadlo. Speciální vrtnou soupravu na vrtané studny mají jen specializované firmy, ale kopanou studnu zvládnete i bez studnařů.

Jak se tedy kope studna?

Kopaná studna se hloubí buď ručně krumpáčem, nebo širokoprofilovým šnekovým vrtáním či vzduchovým kladivem. Musíte být připraveni na odvoz, nebo uskladnění velkého množství vytěženého materiálu.  Šachta studny se vyztužuje betonovými skružemi, takže budete potřebovat jeřáb na jejich umístění, nebo si můžete koupit či půjčit formu na skruže a betonovat si je během kopání tak, jak budete potřebovat. Forma jsou vlastně dvě kružnice, z nichž menší tvoří obvod budoucí studny.

Pokud pracujete sám, doporučuje se vyrobit si skruž přímo na místě budoucí studny a kopat kolem ní, skruž se sama sveze na potřebné místo. Další skruž umístíte na ni, takže se skruže budou posouvat dolů a postupně se nastaví do podoby betonové roury. Ale pozor, musíte být opatrní, aby vás skruž neporanila. Můžete samozřejmě koupit i skruže hotové, objednat si jeřáb, nebo 10 kamarádů a umístit je do šachty najednou, ale je to dražší a první metoda je ověřená a funguje.

Kopete-li studnu ručně, doporučuje se skruž s průměrem alespoň 120 cm, v užším prostoru byste se nemohli ani hnout. I tak budete potřebovat krumpáč či rýč se zkrácenou násadou, delší násada by vám překážela. Určitě nehlubte studnu sám bez toho, že byste si ji skružemi, nebo bednění vyztužil. Hrozí, že byste mohl být ve studni zavalen.

Na vynášení zeminy budete potřebovat buď nějakého pomocníka nahoře, který by vědra tahal nahoru, nebo výtah, který vám s jejím taháním pomůže. Zručný kopáč zvládne u studny o průměru 120 cm vyhloubit zhruba půl metru hloubky za den, hodně šikovný ještě více. Připravte se tak na poměrně dlouhou a namáhavou práci. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnostem s padajícím listím z okolních stromů nebo deštěm, zakryjte si studnu třeba malým stanem. Party stan 3 × 3 m se dá buď koupit, nebo půjčit a místo, kde hloubíte studnu, vám pohodlně zakryje.

Když se dostanete až k hladině vody, práce nekončí, musíte jít ještě hlouběji. Proto budete potřebovat kalové čerpadlo. Při kopání byste se měli dostat aspoň 2 metry pod úroveň, kde jste narazili na vodu, abyste měli ve studně dostatečnou zásobu vody. Výhodou kopané studny je, že když vlivem sucha, nebo změn v okolí hladina klesne, můžete si studnu snadno prohloubit. Nakonec do studny umístíte čerpadlo a můžete zalévat zahradu bez obav z účtu za vodu.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.4/5 (5 hlasů)

Související články