Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Co je trativod a jak ho postavit?

  

Trativod je určen na odvádění nebo vsakování dešťové nebo znečištěné povrchové vody. Kde všude se používá a jakým způsobem se buduje?

Co je trativod?

Jedná se o podzemní stavbu, jejímž účelem je odvod vody od stavby nebo z pozemku. Z trativodu se dešťová voda odvádí rovnou do vod podzemních. Trativod nabízí řešení tam, kde není možné svádět vodu do kanalizace. Podobné řešení představuje drenáž, která však vyžaduje odvedení vody do určitého recipientu.

V dobách minulých se trativody u obytných nemovitostí budovaly běžně a nejeden majitel nemovitosti jej tak ještě má. Realizovaly se zpravidla z přírodních materiálů, používal se především kámen a pálené drenážní roury. Dnes se stále trativody budují, je možné takto snadno zabránit zaplavení například sklepa nebo rekreačního objektu. Trativody se taktéž budují u dopravních staveb, a to za účelem snížení hladiny podzemní vody nebo kvůli odvodnění zemní pláně.

Trativod je stavbou, která je jednoduchá a finančně nenáročná. Postavit si jej můžete i svépomocí.

Realizace však podléhá schválení příslušného úřadu, musíte tak mít k dispozici povolení. Tuto povinnost stavuje zákon 254/2001 Sb. Pakliže byste na příslušné náležitosti nedbali, můžete se jako fyzická osoba vystavit riziku pokuty až 50 000 Kč.

Roli hraje umístění trativodu, jeho účel i délka. Jeho realizací nesmíte omezovat nikoho ve svém okolí. Správně provedený trativod ovšem náhodný kolemjdoucí nerozpozná.

Jak na realizaci trativodu

Začít byste umístěním trubek, které budou vodu odvádět od objektu. Dnes se k tomuto účelu zpravidla používá vysokopevnostní trativodní či drenážní potrubí. Používá se to v pevnosti SN4, SN8, SN10, SN12, SN16.

Dále se pokračuje vyhloubením jámy, a to o minimální hloubce 1 metr. Některé zdroje uvádějí jako minimální vhodnou hloubku až 2 metry. Konkrétní rozměr se řídí typem podloží a množstvím spodní vody.

Rozměry jámy jsou individuální podle množství vody. V průměru je u běžné nemovitosti nutné počítat cca s jámou o rozměru asi 3 x 3 metry. Jáma se buduje v dostatečné vzdálenosti od budovy a jestliže to umožňují podmínky, tak i ve svahu ve směru pryč od ní.

Tato jáma se vyloží geotextilií a vyplňuje štěrkem. Do štěrku se pak odvádí veškerá voda. Místo něj je možné i použít kačírek či stavební suť. Na tuto vrstvu se dává vrstva písku, případně další vrstva geotextilie, čímž se zlepšují vlastnosti trativodu. Poslední vrstvu tvoří hlína, která trativod zamaskuje a vyrovná povrch vůči okolnímu terénu. Povrch trativodu se nechá zatravnit, díky čemuž dokonale splyne s okolím a nikdo tak nemá šanci poznat, co se na místě nachází.

Rady na závěr

Ačkoli realizace trativodu není namáhavá, můžete si i poněkud zjednodušit práci. Pokud nechcete na pozemku kopat jámu, v současných podmínkách už to není jediné možné řešení. Na trhu jsou k dispozici také moderní plastové vsakovače.

Pokud nejsou podmínky příliš vhodné a vsakování je komplikované, proto zemina je tvořena vrstvou jílu, lze jako řešení navrhnout použití trativodu v kombinaci s retenční/akumulační nádrží. Zachováme tak možnost kontrolovaně odpouštět dešťovou vodu do podzemních vod.

Dbejte také na to, že tradivod, který má svádět vodu odpadní, se v čase zanese kalem. Problematické jsou zejména tuky. Proto je nutné jej vždy po určité době obnovit.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.44/5 (9 hlasů)