Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Světlovody do rodinného domu

  

Pokusy přivést denní světlo do interiéru jsou stejně staré jako samotná historie lidských obydlí. Funkční zařízení však byla zkonstruována až mnohem později; v polovině 20. století. První, kdo mechanismus osvětlení budov prostřednictvím světla přiváděného zvenku prakticky využil a na konci 80. let si jej nechal patentovat, byl australský vynálezce a později zakladatel firmy Solatube, Steve Sutton. Vznikl světlovod; účinný mechanismus k zachycení denního světla na střeše domu, jeho přenosu a rozptylu do místnosti.

Jak světlovod funguje?

Chodby, předsíně, šatny. Všechny tyto prostory mají společného jmenovatele: nedostatek světla. Zároveň v nich obvykle nevyžadujeme dokonalé osvětlení dle platných norem. V případě, že není možné instalovat světlík nebo střešní okno, se zabudování světlovodu do střechy přímo vybízí. Světlovod rozzáří tmavé části domu a uspoří elektrickou energii. Jeho montáž je rychlá, jednoduchá a nevyžaduje náročnější zásah do střešní konstrukce budovy.

Hlavní konstrukční prvky světlovodu tvoří zasklený čtvercový rám, který se umísťuje na nejvíce osluněnou část střechy, tubus a rozptylovač (difuzér). Cesta světla nemusí být pouze přímá, dráhu tubusu lze měnit pomocí kolen. Firmy nabízejí k tubusu i další příslušenství, například přímo zabudovaný nosič úsporné žárovky (světlovod osvětluje místnosti pouze ve dne a za dobrých světelných podmínek, takže dodatečné řešení ve formě LED žárovek je nezbytné).

Povrch tubusu, tvořený silně reflexní vrstvou, musí být dokonale hladký, aby odrazivost dosáhla minimálně 97 %. Běžně používanými materiály jsou stříbro nebo leštěný hliník, firmy často vyvíjejí i vlastní materiály na bázi polymerů a nechávají si je patentovat. Světelné potrubí je ukončeno difuzérem, který světlo přivedené z venku rovnoměrně rozptýlí po celé místnosti. Samotná tělesa rozptylovačů dokážou směle soupeřit s nejhonosnějšími lustry. Modely rozptylovačů se vyrábějí například z broušeného křišťálového skla a ve svém portfoliu návrhů je mají i uznávaní designéři.

Energeticky úsporné řešení za dostupnou cenu

Světlovod může být na první pohled vnímán jen jako náhradní řešení pro malé místnosti bez oken. V poslední době se však stává plnohodnotným stavebním prvkem. Světlovody lze řešit i doplňkové osvětlení hal, centrálních místností nebo podzemních prostor. Světlovody snižují náklady na osvětlení umělými zdroji a při realizaci nízkoenergetických a pasivních staveb v sobě nesou velký potenciál.

Ve většině kanceláří je umělé osvětlení zapnuté dlouhé hodiny. Právě zde představují náklady na celodenní svícení nezanedbatelnou částku. Široce využívaná technologie LED je sice významným zdrojem úspor, nedosahuje však kvalit přirozeného denního světla. Světlo je základním prvkem životního prostředí a světlovod umožňuje nejen přístup světla samotného, ale odráží i jeho dynamické změny v průběhu dne.

Mohlo by se zdát, že instalace světlovodu bude spojená s vyššími pořizovacími náklady. Ne vždy tomu tak nutně musí být. Firmy, specializující se na výrobu světlovodů, na svých webových stránkách často zveřejňují příklady cenových nabídek pro různá řešení a případové studie dopadu konkrétní instalace. Kvalitní světlovod tak vůbec nemusí představovat investici, na kterou je potřebné dlouhodobé šetření.

Samé plusy, nějaké nevýhody?

Pověst světlovodu jako energeticky úsporného řešení může ohrozit riziko vzniku tepelných mostů. K jeho omezení je možné provést následující opatření: dobře izolovat tubus a použit upevňovací manžety pro přechody mezi obvodovými konstrukcemi. Další nevýhodou je skutečnost, že konstrukci světlovodu není úplně snadné vyčistit, což může představovat problém zejména v oblastech s vyšší prašností.

Při návrhu optimálního řešení světlovodu pro konkrétní stavbu je vždy nutné přihlížet k okolním klimatickým podmínkám. Moderní technologie, například vnější prostorové Fresnelovy čočky, které usměrňují sluneční světlo, jsou jednou z možností, jak zvýšit výkon tubusu. Špatně zvolený světlovod je příčinou nedostatečného osvětlení a následně zavrhování technologie jako takové.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články