Marcela Malcová - článkyJak odstranit dusičnany a dusitany z pitné vody

Ve vodě se vyskytuje množství nežádoucích látek. Všechny jsou pečlivě sledované, avšak nejvíce pozornosti je věnováno dusičnanům a dusitanům. Dusičnany a dusitany jsou zdraví nebezpečné látky. Ve vodovodním řádu je jejich obsah pravidelně monitorovaný. Zbystřit by však měli majitelé vlastních zdrojů vody ‒ kopaných a vrtaných studní.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Kořenová čistírna odpadní vody ‒ jak čistit vodu v souladu s přírodou

Podmínkou existence jakékoliv stavby je vyřešené nakládání se splaškovou vodou. Bohužel, ne každý má možnost připojit se na veřejnou kanalizační síť, a musí se proto poohlédnout po náhradním řešení. Ekologické a zároveň účinné jsou kořenové čistírny odpadních vod, zkráceně kořenovky. Představují plnohodnotnou alternativu ke klasickým septikům nebo žumpám. Kořenovka zbaví odpadní vodu veškerých nečistot tak, že může být vypuštěna do potoka či řeky nebo použitá k zalévání či splachování WC.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Jak vybrat vhodný systém pro ohřev vody pomocí solárních panelů?

Energii slunečního záření pro přípravu teplé vody je možné využít dvěma způsoby; vodu lze ohřívat přímo pomocí solárních termických kolektorů, nebo k ohřevu použít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely. Chceme-li, aby slunce pracovalo v náš prospěch a investice do zařízení se vyplatila, je nezbytné provést důkladnou analýzu pořizovacích a provozních nákladů. Dobře zvolený systém totiž může domácnosti ušetřit ročně tisíce korun.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Světlovody do rodinného domu

Pokusy přivést denní světlo do interiéru jsou stejně staré jako samotná historie lidských obydlí. Funkční zařízení však byla zkonstruována až mnohem později; v polovině 20. století. První, kdo mechanismus osvětlení budov prostřednictvím světla přiváděného zvenku prakticky využil a na konci 80. let si jej nechal patentovat, byl australský vynálezce a později zakladatel firmy Solatube, Steve Sutton. Vznikl světlovod; účinný mechanismus k zachycení denního světla na střeše domu, jeho přenosu a rozptylu do místnosti.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek


Investice do orné půdy - proč zbytečně ztrácí potenciál zajímavé investice?

Z investičního pohledu představuje vlastnictví orné půdy konzervativní strategii s nízkým, avšak stabilním výnosem. Zemědělské pozemky si dlouhodobě uchovávají hodnotu a zaručují pravidelný příjem z pronájmu (pachtovného). Mohlo by se zdát, že orná půda je jako onen proslulý důl v zemi. Historie nám již ukázala, že dolu pozbýt lze. Ano, riziko společenských otřesů existuje vždy, ale vedle bleskové ztráty vyvlastněním lze o drahocenný kus pole přijít i pomalejším, a to doslova plíživým způsobem. Půda má totiž hodnotu pouze tehdy, když se na ní hospodaří. A právě způsob optimálního hospodářského využití orné půdy má určující význam pro její hodnotu v budoucnosti.

Zobrazit celý článek nebo zpět na začátek