Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak postupovat při prvním zaměření novostavby?

  

Zaměření stavby je nutné pro kolaudaci i zápis do katastru nemovitostí. Kdo jej provádí a co vše je potřeba zajistit?

Co je geodetické zaměření a co je jeho hlavní funkcí

Geodetické zaměření je nutné realizovat nejen v případě rodinného domu, ale také i u zahrádkářské chaty nebo průmyslového objektu v podobě například výrobní haly. Zaměření se vyhotovuje jak u nové nemovitosti, tak i tehdy, když se jedná o přístavbu. Dokumentuje vznik samotné stavby nebo změnu jejího vnějšího obvodu, provádí se tedy na již hotové stavbě.

Cílem je zaměřit přesnou polohu tzv. lomových bodů neboli rohů stavby či pozemku. Určit je potřeba i jednotnou výšku pro zhotovení základové desky. Zaměření je proto nutné udělat přesně. V případě svažitého pozemku nakonec můžete zjistit, že stavba bude dražší, než se původně očekávalo.

Zaměření je nezbytným podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, protože je součástí tzv. geometrického plánu. V tomto plánu je zanesena přesná poloha stavby a pozemku vůči hranicím pozemků sousedních, inženýrským sítím atd.

V praxi se provádí i proces opačného charakteru nazývaný vytyčení. To znamená, že se naopak podle dostupné dokumentace vyznačí stavba do terénu. V podstatě tak porovnáváme skutečný stav s nákresem v dokumentaci. Vytyčení je důležité i proto, abychom například nezastavěli část pozemku jiného vlastníka. Při tomto úkonu oprávněný geodet používá polohové vytyčovací body a sítě a výškové body.

Kolíky vytyčená stavba se pak převede na tzv. stavební lavičky. Tím se víceméně načrtnou první reálné obrysy budoucího domu. Lavičky jsou nutné pro definování příslušné výšky, která bude podstatná při budování základů.

Kdo geodetické zaměření zpracuje, za kolik a jak dlouho to trvá

Zaměření zpracovává profesionální geodet. Ten bude od objednavatele potřebovat kopii stavebního povolení, případně i další dokumenty, které má majitel nemovitosti dostupné. To mohou být například mapy nebo vytyčovací náčrty a podobně. Zaměření naproti tomu nemusíte být fyzicky přítomní vy osobně. Postačí geodetovi umožnit přístup ke stavbě.

Cena zaměření se vždy určuje individuálně, závisí na daném regionu a na tom, jak má sazby za práci stanovené konkrétní geodet. Odvíjí se i od rozsahu zaměřování, tedy od rozlohy pozemku nebo budovy atd. Obecně se cenové rozmezí pohybuje přibližně mezi 2000 Kč až 8000 Kč.

Doba potřebná ke zpracování bývá většinou v řádech několika dní. Velmi orientačně lze říci, že zaměření budete mít cca do tří dnů hotové. Zápis geometrického plánu do katastru trvá o něco déle, počítat musíte s asi 10 až 15 dny.

Formální náležitosti zaměření stavby a pozemku

Zaměření vždy provádí oprávněný geodet, a to ve státním souřadnicovém systému S-JTSK. Využívá k tomu geodetickou aparaturu GPS nebo realizuje pozemní měření na pevné geodetické body s využitím tzv. totálních stanic.

Výsledný geometrický plán se v první fázi vytváří v předem určené podobě digitální a jakmile ho ověří katastrální úřad, může se vytisknout. Potvrzení katastrálního úřadu bude na dokumentu v této jeho vytištěné podobě uvedeno. Dále jej ještě ověří úředně oprávněný inženýr. Podrobněji je problematika geometrických plánů rozebrána ve Vyhlášce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 24. dubna 2001.

Úředně oprávněný geodet složil příslušnou zkoušku, což předpokládá, že výsledky jeho činnosti odpovídají platným předpisům. Takováto osoba tedy disponuje kulatým razítkem. To prakticky obnáší jednak to, že byste se měli vyhnout geodetům, kteří toto oprávnění nemají. A kromě toho si nesmíte zaměření a vytyčení stavby provádět svépomocí. Nebudete-li tohoto doporučení dbát, riskujete pozastavení stavby, eventuálně vám nebude povoleno ji zkolaudovat.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (3 hlasy)

Související články