Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Kolik stojí zaměření pozemku a budoucí novostavby?

  

Cenu zaměření pozemku i novostavby ovlivňuje řada faktorů, a to zásadním způsobem. Při výběru geodeta, který tento úkon vykoná, je však vhodné brát zřetel i na jiné ukazatele, než je jen nejnižší cena. Volbu by měly ovlivnit i termíny a lhůty, jeho vytíženost a samozřejmě také případné recenze.

Co všechno se skrývá v ceně zaměření

Pokud je cena opravdu to nejpodstatnější, tak bychom měli být aspoň zhruba v obraze, co všechno bude obnášet. Vždy tak nějak obecně platí, že cena geodetických prací je konstantní pro většinu úkonů, ovšem logicky roste od určitého rozsahu. V základní ceně by tedy měly být náklady spojené s přípravou zakázky, příprava měření v terénu a administrativní úkony.

Nad rámec bývá především zakázka velkého rozsahu, složitý terén, typ mapových podkladů, dopravné atd.

Příklad možných cen, obvyklý průměr:

 • vytyčení hranice pozemku od 1.500,- Kč
 • upřesnění hranice pozemku od 2.000,- Kč
 • zaměření pozemku od 1.500,- Kč
   • stabilizace geodetickou značkou bod od 150,-
   • měření a výpočty souřadnic bod od 500,-
   • technická nivelace km od 800,-
   • přesná nivelace km od 1500,-
   • triginometrická nivelace km od 500,-
 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku od 4.000,- Kč
 • vytyčení stavby od 3.500,- Kč

Zaměření novostavby a geometrický plán

Stavby jsou zaměřovány pro účely kolaudace staveb - pro stavební úřady a hlavně pro vklady dokončených staveb a přístaveb do katastru nemovitostí. Výsledkem zaměření je vyhotovení geometrického plánu. Bez něj do katastru nemovitostí nezapíšete ani nově vzniklý pozemek ani novou stavbu. Je povinnou přílohou, kterou musíte přiložit pro všechny ohlašované změny, které se staly v terénu.

 • geometrický plán
   • rodinný dům od 4.000,- Kč
   • věcné břemeno od 2.000,- Kč
   • rozdělení pozemku od 4.000,- Kč
   • kopie geometrického plánu od 100,- Kč

Nechte si zakázku předem nacenit

Každý geodet nebo geodetická kancelář by vám však měla poskytnout individuální nacenění svých služeb. S narůstajícím objemem prací cenu ovlivňují i počty měrných jednotek, na které někteří geodeti umí poskytnout zajímavé ceny. Nebojte se na ně zeptat a celkovou cenu si nechte vysvětlit a zdůvodnit.

Podstatné náležitosti, dle kterých dostanete předem co nejpřesnější cenu, jsou vždy: název katastrálního území a parcelní číslo pozemku.

Pro účelové práce a inženýring je rozhodující situace v terénu, na stavbě, požadovaná přesnost, typ výkonu, způsob stabilizace, rychlost provedení prací a někdy i roční období.

Využijte internet

Často se však vyplatí i poptávkové servery na internetu, do nichž zadáte svou poptávku s předem zadanými požadavky, a ty jsou následně automaticky rozesílány geodetům, kteří vás v případě zájmu o zakázku osloví sami. Odpadne vám tak složité vyhledávání a jednotlivé dotazování.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.42/5 (12 hlasů)

Související články