Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Katastr nemovitostí a vše, co o něm potřebujete vědět

  

Co je katastr nemovitostí?

Pokud se potřebujete dozvědět informace o pozemcích, stavbách či bytových jednotkách, v katastru nemovitostí (KN) naleznete všechny potřebné údaje. Stručně řečeno, KN je soubor údajů o nemovitostech, nacházejících se na území České republiky. KN poskytne např. údaje o tom, v jakém katastrálním území (k.ú.) a obci se předmětná nemovitost nachází, na jakém listu vlastnictví (LV) je zapsaná, jakou má výměru, o jaký druh pozemku a způsob využití se jedná a v neposlední řadě zde naleznete také informace o tom, kdo danou nemovitost vlastní. V případě, že danou nemovitost vlastní více vlastníků, katastr poskytne také údaje o tom, jaký podíl kdo vlastní. V případě, že na dané nemovitosti probíhá řízení, úplně dole lze najít číslo řízení včetně datumů a důvodu zahájeného řízení.

Pozn. Pokud chcete najít konkrétní nemovitost a parcelní číslo, nebo číslo popisné znáte, stačí v záhlaví zvolit, zda se jedná o parcelu, jednotku, nebo stavbu, poté do vyhledávače napsat číslo, k. ú. a zda se jedná o stavební, či pozemkovou parcelu. Pokud neznáte parcelní číslo, ale víte, v jakém k. ú. se daná nemovitost nachází, v záhlaví lze zvolit možnosti mapy a zapsat k. ú. V tomto případě se otevře následně celá mapa zadaného k. ú. a tam lze vyhledat konkrétní nemovitost.

K čemu katastr nemovitostí slouží?

Katastr nemovitostí neslouží pouze k vyhledávání nemovitostí, ale používá se i k dalším činnostem. Mezi ně patří především:

  1. zápisy do KN - zápisy vlastnických práv, změny údajů apod.
  2. formuláře pro fyzická i elektronická podání
  3. informace o jednotlivých k. ú.
  4. výpisy z LV
  5. sazebníky správních poplatků

Pozn. Mimo katastr nemovitostí na stejném portálu také naleznete informace o geodetických základech, přehled všech katastrálních úřadů včetně kontaktů apod.

Jak se na katastr nemovitostí dostat?

Dostat se na KN je velmi snadné a zvládnout to i tací, kteří s počítači a internetem tolik neumí. Do vyhledávače stačí napsat buď katastr nemovitostí, nebo přímo odkaz https://www.cuzk.cz. Portál je velmi přehledný včetně nápověď a popisků. 

Pozn. Stačí se řídit záhlavím, nebo hledaný problém zadat do vyhledávače, který je umístěn vpravo nahoře.

Jak zapsat do katastru nemovitostí nemovitost?

Na portálu jsou k dispozici formuláře pro podání online, elektronické, nebo fyzické. V sekci formuláře a elektronická podání formuláře naleznete. Při volbě "zápis vkladem" se nabídnou možnosti podání. K dispozici je aplikace pro vytvoření návrhu na vklad. V této sekci lze také stáhnout formulář pro ruční vyplnění, nebo vzor vyplněného návrhu na vklad. K návrhu na vklad je třeba doložit příslušnou listinu. Vyplněný a podepsaný návrh na vklad společně s přílohami je třeba doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad lze doručit osobně, datovou schránkou, nebo prostřednictvím pošty. Návrh na vklad stojí 2000 Kč (kolková známka).

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články