Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Moderní novostavba - ROUBENKA

  

Dřevo, coby dostupný konstrukční materiál pro stavbu příbytků, je lidskému pokolení znám již od pradávna. Pravěcí lidé, obývající tuto planetu desítky tisíc let před Kristem, nežili totiž pouze v jeskyních, nýbrž si stavěli i přístřešky ze dřeva. Například dřevěná bydlení homo sapiens, nalezená na jižní Moravě, byla relativně rozlehlá a dosahovala rozměrů až 15 x 9 metrů. Avšak stavba prvních roubených domů byla historiky zaznamenána teprve až mezi lety 4500 - 3000 před Kristem, kdy si tento typ bydlení volili nejčastěji zemědělci. Roubené domy té doby si však nic nezadaly s těmi současnými.

Hovoříme-li o současných roubených stavbách, máme na mysli moderní roubené novostavby, které se stávají stále častěji oblíbeným typem bydlení a představují trend návratu k přírodě, avšak s atributy 21. století.

O roubenkách

Roubené stavy jsou takové, jejichž stěny sestávají z trámů pokládaných ve vodorovném směru na sebe a jsou ve svých rozích spojovány různými typy tesařských vazeb, které musí být velmi pevné. Nejčastěji využívaným způsobem opracování trámů je roubení na rybinu, což je léty ověřená technika, která dosud překonána nebyla.

Z čeho se roubenky staví

Nejběžnějším a nejoblíbenějším materiálem používaným ke stavbě roubenek, jsou jehličnaté dřeviny, jejichž doba růstu je o několik desítek let kratší, než jak je tomu u dřevin listnatých. Uvažujeme-li o dřevu jehličnanů, pak nejvhodnějšími druhy je dřevo smrkové, lidé však volí i jedli, borovici či modřín. Rozhodli-li jste se pro dřevinu listnatou, pak nejvhodnějším je dřevo dubové.

Roubenka

Izolace roubenek

Další nezbytností roubeného stavění je řádné utěsnění jeho stěn, pro nějž se nejčastěji užívá přírodních materiálů. Jednotlivé stavební firmy využívají svých vlastních osvědčených druhů izolace. Každá z nich vám bude tvrdit, že právě ta jejich je pro roubenou stavbu tou nejvhodnější. Narazíte tak na izolaciovčí vlny, minerální vlny, konopných pásů apod. Každá z izolací má své mouchy, které se jak výrobci těchto izolací, tak stavební firmy, snaží řešit pro ně osvědčenými postupy, ať už jde o použití různých roztoků, či osvědčených postupů při samotné výstavbě.

Izolační vlastnosti dřeva určeného k výstavbě roubenek jsou srovnatelné s klasickým zdivem, neřkuli lepší. Oproti klasické zdi je roubená zeď lehčí, pružnější a lépe tak udržuje mikroklima v místnostech. Na tomto místě se nabízí zmínit se o kompromisu, který nabízí stavby poloroubené, kdy se obvodová část sestává z kombinace dvou materiálů, a to dřeva a pevného zdiva.

Životnost

Co se životnosti roubenek týče, vzpomeňte si na školní výlet do Babiččina údolí. Cožpak tam nestojí roubenky 200 let staré? Ano, pochopitelně, záleží na druhu použitého stavebního materiálu a postupu výstavby, ale především pak na vaší následné péči, která je nutná, protože jste si zvolili doslova a do písmene bydlení s duší.

Oheň

Obáváte-li se živelných katastrof, jako je požár, což na mysli vyvstane snad každému, zmíníte-li se mu o dřevostavbě, pak riziko je srovnatelné jako u betonových staveb a z hlediska bezpečnosti z tohoto srovnání dokonce roubenka vychází lépe. Než oheň schvátí jeden trám roubenky, trvá to podstatně déle, oproti konstrukci z kovu nebo zdiva, které žárem pracují tudíž velmi rychle křehnou. Navíc dnešní technologie, které se neustále inovují, nabízí použití přípravků ke snížení hořlavosti dřeva.

Co se děje se dřevem?

Rozhodnete-li se pro tento krásný druh bydlení, mějte na paměti, že dřevo je živý materiál, který neustále pracuje, tudíž si ušetřete zmatečné běhání okolo vašeho roubeného domu, který se v průběhu let trochu mění, respektive „sedá si“. Dochází zde totiž k vysychání, neboť dřevo má vysoký obsah vody. K tomuto trendu dochází během prvních pěti let, může to trvat však i déle, kdy si dřevo sedne přibližně o 6 – 8 %, přičemž během prvního roku zaznamenáte těchto změn nejvíce. Musíte také počítat s tím, že se na dřevě mohou objevit praskliny, těm se zčásti dá zamezit tím, že necháte dům pozvolna vysychat a zamezíte kontaktu se silnými zdroji tepla, jako je například oheň v krbu.

Bydlení v roubence

Dále se nabízí otázka, zda se dá dům ihned po dostavbě obývat. Ano, je možné se do roubenky ihned nastěhovat, nicméně stavební firmy spíše doporučují až několik měsíců, právě kvůli sedání, vyčkat.

Rekonstrukce

Další otázka, která vám možná přijde na mysl, se bude točit okolo starých roubenek, které byste si mohli opravit. Možná vás bude lákat cena, která se může velmi často pohybovat pod hranicí jednoho milionu korun. Rekonstrukce staré roubenky, jak sami poznáte, si možná vyžádá více námahy a starostí, než kdybyste tu starou zbořili a na jejím místě nechali vystavět novou, což mnozí velmi často nakonec realizují. Nyní zcela opomeňme záležitosti se sociálním zařízením, které bude mít nejspíše podobu suché toalety nebo pouhé vytápění lokálními kamny.

Rekonstruujete-li roubený dům starý například sto let, jen stěží dokážete odhadnout jeho skutečný stav a určit tak přesnou částku, jenž si samotná rekonstrukce vyžádá. Může se totiž objevit mnoho problémů, se kterými nikdo předem příliš nepočítal a cena za rekonstrukci tak může vzrůst o desítky tisíc korun oproti původnímu plánu. Tepelně izolační vlastnosti současných roubených novostaveb jsou rovněž o sto let v předstihu. V nové roubence si můžete navíc nechat nainstalovat takové vymoženosti dnešní doby, jako je plynové či elektrické vytápění, které můžete dle libosti regulovat na dálku.

Toužíte-li však po roubence s vlastní minulostí a duší, kterou si novostavby budou teprve psát a vytvářet, pak na tomto místě není co vytknout. Bydlení každého z nás je srovnatelné se způsobem oblékání, je to jednoduše styl života, který máme každý nastavený jinak.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (2 hlasy)

Související články