Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak spočítat spotřebu vody, elektřiny a plynu?

  

Účet za energie a vodu dokáže pořádně zahýbat rodinným rozpočtem. Mnozí z nás jsou výslednou spotřebou a částkou natolik zaskočeni a musí sáhnout opravdu hluboko do kapsy. Je možné si celkovou spotřebu regulovat, a kde se dá ušetřit?

Spotřeba: VodyEnergiePlynu

1. Spotřeba vody

Celková spotřeba vody se samozřejmě odráží na počtu členů jednotlivé domácnosti, na frekvenci vaření a s tím spojeného mytí nádobí, na četnosti sprchování a napouštění vany, na využívání toalety a v neposlední řadě na praní prádla. Pokud používáte toaletu s dvojím splachováním, bývá většinou nastaveno na 6 a 3 litry vody, běžná vana má objem okolo 200 litrů, myčky se vyrábějí s objemem od 12 do 18 litrů. 

Co nám řeknou čísla na vodoměru?

Každá domácnost je opatřená takzvaným vodoměrem, který průběžně měří spotřebu vody. Nás však vždy zajímá cifra na konci zúčtovacího období, která nás informuje o tom, kolik metrů krychlových vody domácnost spotřebovala. Jestliže již známe množství, jistě nás bude zajímat, jaká finanční částka se v něm odráží.

 • Zjistíme si cenu jednoho metru krychlového vody
 • Cenu jednoho metru krychlového vynásobím celkovým množstvím vody zobrazeného na ciferníku vodoměru
 • Výsledek nás informuje o tom, kolik zaplatíme za vodu za celé zúčtovací období

Kolik litrů vody spotřebuji za den?

Pokud se snažíme ušetřit, zajímá nás konkrétní spotřeba vody za den, nebo za měsíc. To si jednoduše mohu spočítat na papíře nebo si vést přehled například na počítači. Protože však spotřeba vody není každý den stejná, můžeme si vypočítat průměrnou spotřebu, nebo takto zapisovat den za dnem. Důležité je při tomto postupu vodu přesně odměřovat.

 • Spočítám si, kolik vody spotřebuji na jednotlivé denní úkony: například mytí nádobí 15 litrů, vaření 5 litrů, hygiena 30 litrů a wc 10 litrů.
 • Na konci dne sečtu celkové množství spotřebované vody: v našem případě 60 litrů
 • Zjistím si cenu jednoho metu krychlového:například 74 Kč
 • Cenu metru krychlového převedu na cenu za jeden litr: 74 : 1000 = 0,074Kč
 • Cenu za jeden litr vynásobím množstvím spotřebovaných litrů: 0,074 x 60 = 4,44 Kč
 • Výsledek mě informuje o tom, kolik zaplatím za denní množství spotřebované vody

2. Spotřeba elektrické energie

Cena za celkovou spotřebu energie se liší v závislosti na dodavateli. Obecně je možné říci, že se cena elektřiny pohybuje okolo 4 – 5 Kč za kWh. Pokud si chceme spočítat, jaké množství energie odebírá daný spotřebič a kolik za tuto spotřebu zaplatíme, musíme znát nejen cenu za jednu kilowatthodinu, ale zejména příkon spotřebiče.

 • Nejprve zjistíme příkon spotřebiče, který je uveden na štítku nebo v návodu k používání.
 • Příkon udávaný ve wattech vynásobíme počtem hodin, kdy je spotřebič v provozu.
 • Tímto postupem získám watthodiny, které dále vydělím tisícem. Tento postup použijeme proto, abychom pracovali s kilowatthodinou, jejíž cenu uvádějí rozvodné závody.
 • Jako konkrétní příklad můžeme zvolit spotřebič s příkonem 100W, který je v domácnosti v provozu po dobu 2 hodin. Celková spotřeba za den je 200Wh, což představuje 0,2kWh. Při ceně 4 Kč za kWh zaplatíme 0,80 Kč za den, 24 Kč za měsíc a 288 Kč za měsíc.

3. Spotřeba plynu

Celkovou spotřebu plynu každé domácnosti měří plynoměr, který ji uvádí v metrech krychlových neboli v kubících. Plynárny si však účtují cenu za megawatthodinu, proto je důležité si údaje správně převést.

 • Nejprve zjistíme údaje o celkové spotřebě udávaný na plynoměru
 • Pro snadný převod pracujeme s koeficientem 10,5
 • Spotřebované metry krychlové vynásobíme příslušným koeficientem a získáme spotřebu v megawatthodinách.
 • Jako ilustrační příklad zvolíme domácnost, která spotřebuje 100 kubíků plynu. Za toto množství vám plynárna účtuje 1,050 MWh
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 2.6/5 (5 hlasů)

Související články