Výpočty

Jak se počítá cena bez DPH

Výpočet ceny bez DPH se občas hodí každému a není vůbec složitý, pokud máte dostatek údajů k výpočtu. DPH je daň z přidané hodnoty a je jedním ze základních příjmů státního rozpočtu, uplatňuje se téměř ve všech službách i na všem zboží.

Jak vypočítat množství vody ve studni?

Vlastní studna je zcela neocenitelným zdrojem vody. Pro zajištění její stability, údržby a efektivního využití bývá nutností vypočítat množství obsažené vody. Proč je důležité znát objem studny, jak výpočet provést a co vše je k němu potřeba, se dočtete v tomto článku.

Jak vypočítat zastavěnou plochu stavby?

Co je to zastavěná plocha stavby definuje § 2 odst. 7 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), který říká: „Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.“

Jak počítat běžný metr?

Běžný metr se často užívá k odměřování množství různého zboží. Běžný metr bývá označován zkratkou bm. Uvedeme si názorně na příkladech, jak se tato pomocná jednotka v praxi používá.

Jak správně počítat procenta na kalkulačce?

Procenta lze počítat i na kalkulačce bez tlačítka procent – stačí si uvědomit, že procento je jedna setina základu. Pokud kalkulátor má tlačítko pro výpočet procent, zjednodušší se zejména výpočet navýšení a snížení základu o určité procento.

Jak spočítat objem válce?

Ne nadarmo se říká, že matematika je všude kolem nás. Bez její pomoci nezjistíte, kolik je hodin, ani kolikáté pivo jste si objednali. Ovšem v praxi se setkáváme poměrně často s mnohem složitějšími úlohami. Nezdá se to, ale pro mnohé z nás může být poměrně velký problém i taková záležitost, jako je výpočet objemu válce. Podívejme se tedy na celou věc postupně společně.

Jak spočítat metry čtvereční?

Rozhodli jste se k nákupu nového koberce nebo si míníte bez asistence řemeslníků položit jinou libovolnou podlahovou krytinu? První a zároveň jedná z vůbec nejdůležitějších otázek, které budete čelit, bude ta, kolik vlastně metrů jí potřebujete. Jak si tedy metry čtvereční v jakémkoli pokoji snadno vypočítat?

Jak udělat pravý úhel?

Narýsovat pravý úhel na papíře není příliš složité. Nejjednodušší je, pokud máte možnost použít úhloměr nebo trojúhelník s ryskou. Existují též zednické a tesařské úhelníky. Nemusíte je ale mít pokaždé k dispozici; také vzhledem ke svým rozměrům nejsou vždy dostatečně přesné. Naštěstí je možné udělat pravý úhel i bez těchto pomůcek.

Jak vypočítat čtvereční metry?

Málokdo přesně ví plochu každé místnosti v domě nebo velikost své zahrady, dvora či třeba příjezdové cesty. A dost často nám nějaká taková informace chybí, protože od travního semene přes zámkovou či normální dlažbu nebo třeba lazury na dřevěnou chatku u venkovních projektů až po podlahové krytiny, barvy na výmalbu nebo třeba tapet -  potřebná množství materiálu se vždy počítají podle plochy.

Jak spočítat objem bazénu?

Bazény jsou čím dál častěji součástí našich zahrad. Zvolili jsme si určitý bazén, ale nyní nás zajímá, kolik vody k jeho naplnění potřebujeme a s tím následně souvisí množství bazénové chemie, které potřebujeme k údržbě.