Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Jak opravit zatékání u venkovních parapetů?

  

I tak zdánlivě obyčejná a jednoduchá věc jako parapet vyžaduje dodržení určitých zásad při instalaci. Jinak nemůže plnit svou funkci. Co způsobují nevhodně navržené parapety a jak se tomu vyhnout?

K čemu jsou parapety

Parapet zdaleka nepředstavuje na fasádě výhradně estetický prvek, tak je tomu u těch vnitřních, které často slouží jako podstavce pro květiny. Vnitřní parapety mít doma nemusíte, ty venkovní ale plní svou důležitou funkci.

Jednak brání účinně úniku tepla a tvorbě tepelných mostů, protože vyplňují mezeru mezi mezi oknem a ostěním a jednak zamezují tomu, aby na fasádu tekla voda. Špatně osazené parapety představují vůbec nejčastější původce zatékání v exteriéru. Dále poskytují ochranu špalety proti vnějším vlivům a brání jejímu mechanickému poškození.

Zásadní je, aby byl použitý materiál dostatečně silný a odolný vůči povětrnostním podmínkám. Jinak se začne časem kroutit. Za nejkvalitnější a vysoce odolný proti poškození bývá považován především hliník. Tloušťka se pak odvíjí i od požadované délky. Nejlevnější alternativu reprezentují parapety pozinkované, jejich životnost je však kratší a podléhají mechanickému poškození.

Správná montáž parapetu

Při montáži se doporučuje zachovat teplotní rozmezí od 7 do 10 ºC. V jejím průběhu by stejně tak nemělo dojít k prudké změně teploty. Připravený povrch musí být čistý.

Každý venkovní parapet má správně být k okennímu profilu přilepený či přišroubovaný. Důvod je zřetelný: Jen tak mu zajistíme přiměřenou stabilitu. Nevhodně ukotvený parapet se bude posouvat nebo se zcela utrhne. Důsledky v podobě zatékání na sebe nenechají dlouho čekat. Dále je podstatné dodržet při montáži nejméně 3% sklon. Voda tak z parapetu sama přirozeně odteče, a to i s případnými nečistotami. Pamatujeme též na optimální šířku, která činí alespoň 3 cm.

Obecně se také jako vhodnější alternativa doporučuje umístit pod parapet pro vylepšení izolačních vlastností izolační materiál, byť musíme vybrat takový, aby byl dostatečně odolný. Jinak se může parapet časem začít deformovat a přestane těsnit.

Důležité je se rozhodnout, zda se budou parapety instalovat před dokončením omítky nebo až poté. Obranou proti zatékání je totiž v prvé řadě adekvátní výběr krytek, většinou plastových, o kterých rozhodujeme už v této fázi realizace. Podstatné je rovněž adekvátní napojení okenního rámu nebo parapetu, kde nesmějí chybět napojovací lišty a těsnící pásky. Jinak dilatace brzy způsobí trhliny, a tím i zatékání do fasády.

Správně má být parapet zapuštěny do ostění neboli do špalety okna zároveň s koncem krytky. Pozor, některé firmy tento bod obcházejí, protože si tak usnadňují práci. Jednak je postup pracnější a jednak i časově náročnější, nicméně jako zadavatel si musíte pohlídat, že firma ho dodržela, jinak hrozí zatékání. Parapet určitě nestačí usadit na místo a aplikovat silikon.

Závady na parapetu, jak je odhalit a napravit

Závad si v některých případech všimnete už pouhým pohledem, odhalení příčiny problémů může být ale mnohdy složitější a musí přijít odborník s termokamerou. Zatékání může mít pro celou stavbu doslova fatální následky.

Nosná konstrukce se poškodí, dřevěnou fasádu zase může postihnout napadení plísněmi a houbami. V takovém případě vám nezbývá nic jiného než poškozené části odstranit a vyměnit. Oprava poškození tohoto rozsahu vyjde i na několik desítek tisíc. Způsobí-li nám parapety zatékání do zděné konstrukce, provlhlé zdivo vysušíme, samovolné odpaření vody by trvalo příliš dlouho. Voda se nám navíc může dostat i dovnitř do interiéru, kde působí další škody.

Pozor, při špatném provedení parapetu se může zdát jako vhodné svépomocné vytmelení spár, ale není tomu tak. Raději parapet nechte kompletně vyměnit. Tmel není řešení trvalé, vlivem dilatace by se stejně postupem času vytrhl.

Jakožto vysoce nouzová možnost, která dočasně zabrání zatékání pod parapetem, můžete překrýt okenní otvor například silnější polyetylénovou fólií, kterou upevníte latěmi na fasádu kolem oken. To ale samozřejmě neřeší problém trvale a bez zásahu zkušeného řemeslníka, který bude muset parapety opravit, se neobejdete.

Taktéž platí, že plánujete-li už výměnu oken, je rozumné rovnou vyměnit i parapety, přestože by se mohlo zdát, že jde o zbytečnou investici. V prostoru okenního otvoru dojde jednoznačně k lepšímu utěsnění. Pokus o opravu za pomoci silikonu či tmelu vyřeší situaci opět pouze dočasně a problém se zatékáním pokračuje. Typicky se objevuje hlavně ve vyšších patrech panelových domů. A samozřejmě je pravdou i to, že sjednocení vzhledu okna a parapetů působí daleko lépe i po estetické stránce.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (2 hlasy)

Související články