Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak vybrat vhodný systém pro ohřev vody pomocí solárních panelů?

  

Energii slunečního záření pro přípravu teplé vody je možné využít dvěma způsoby; vodu lze ohřívat přímo pomocí solárních termických kolektorů, nebo k ohřevu použít elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely. Chceme-li, aby slunce pracovalo v náš prospěch a investice do zařízení se vyplatila, je nezbytné provést důkladnou analýzu pořizovacích a provozních nákladů. Dobře zvolený systém totiž může domácnosti ušetřit ročně tisíce korun.

Fotovoltaický panel nebo tepelný kolektor?

Cena fotovoltaických panelů setrvale klesá, proto je dnes ohřev vody pomocí fotovoltaiky ekonomičtější než používání termického systému. Tepelné kolektory se využívají čím dál méně. I u starších instalací, které se blíží ke konci své životnosti, se nabízí jejich nahrazení právě fotovoltaikou. Stále se však najdou jednotlivé případy, kdy je použití tepelných kolektorů výhodnější. Termické systémy najdou uplatnění v budovách, kde je poptávka po teplé vodě výraznější v létě než v jiných obdobích roku (tradičně chaty a chalupy). Termický kolektor také použijeme, pokud máme k dispozici pouze omezenou střešní plochu. U běžného rodinného domu, je-li elektřina použita rovnou pro ohřev vody, však jasně vítězí fotovoltaika.

Jednodušší instalace je největší výhodou fotovoltaického systému ohřevu vody. Na rozdíl od termických systémů není nutné řešit rozvody potrubí po domě a zabudovávat čerpadlo. Fotovoltaické panely v zimě nenamrzají, v létě nehrozí jejich významnější přehřívání a celý systém lze vypnout, pokud je teplota vody v bojleru příliš vysoká. Další výhodou je fakt, že elektřinu vyrobenou fotovoltaickými panely lze využít nejen pro ohřev vody, ale systém umožňuje spotřebovávat přebytky energie (nebo je dodávat do sítě) a funguje tedy jako domácí elektrárna. Nutno ovšem dodat, že nejen se všemi klady současné legislativy, ale i jejími zápory. Zásadní nevýhodou fotovoltaiky zůstává nutnost správného návrhu a odborné montáže. Velkým uživatelským problémem fotovoltaiky je také její bezpečnost. Při chybné instalaci či poruše hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.

Lze konstatovat, že zásadní pro efektivní zhodnocení investice je volba vhodné velikosti plochy panelů, aby fotovoltaika vyráběla právě takové množství energie, jaké stavba skutečně využije. Důležitá je i regulace celého systému. Regulátor solárního systému musí obsahovat uživatelsky příjemné rozhraní se zobrazením všech jeho parametrů. Regulátor například omezí intenzitu ohřevu v méně vytížených obdobích. Indikátorem výkonu celého systému je ukazatel využitelných měrných tepelných zisků. Hodnota je klíčová pro posouzení ekonomické výhodnosti celého systému a udává, kolik energie lze získat z jednoho čtverečního metru solárního panelu za rok. Je jedinečná pro každý projekt. Ovlivňují ji kvalita a umístění panelu, vlastnosti zásobníku vody a stupeň tepelných ztrát celého zařízení.

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, označuje se tento zdroj energie jako obnovitelný. Zdroj: wikipedie

Solární panel na střeše ze slámy

Originální umístění solárního panelu Autor: cotrim

Rady

Pořizovací náklady systémů pro solární ohřev vody se pohybují v řádech desítek tisíc korun. Velikost investice lze významně snížit využitím dotačních programů. Díky jim může cena konkurovat ohřevu vody plynem nebo elektřinou z jiných zdrojů. Vzhledem k rostoucím cenám energií se investice do solárního systému stává výhodnou a návratnost se čím dál rychleji snižuje.

Doporučuje se odebírat veškeré komponenty pouze od renomovaných výrobců a zajímat se o normy a certifikáty. Standardní záruka by měla být 5 let na výrobní vady a 25 let na výkon panelů. Životnost fotovoltaických panelů je odhadována na 30 až 40 let. Nejstarší fotovoltaické elektrárny jsou v provozu přes 30 let a pokles účinnosti je často nižší než 10 procent. Stejně tak u tepelných solárních systémů lze nalézt zařízení, která dobře slouží několik desítek let. 

Vzhledem ke složitosti systému a jedinečnosti řešení pro každý individuální dům se doporučuje zadat poptávku odborné certifikované firmě, která navrhne řešení na míru. Každá investice do solárního systému by tak měla začínat dobrým projektem, protože instalace nadbytečně velké plochy kolektorů celé zařízení zdraží. Firmy také doporučí možnost využití dotačních programů a zpracují pro tento účel technickou dokumentaci.

Moderní technologie 

Za posledních 30 let se v solárních technologiích změnilo mnoho. Desítky firem dodávají fotovoltaické i tepelné panely různých tvarů a velikostí nejen pro rodinné domy, ale i hospodářské budovy, rekreační objekty nebo bazény. K výběru je mnoho typů speciálních bojlerů, výměníků a čerpadel. Celý systém jde ovládat na dálku pomocí mobilního telefonu.

Využití solárních systémů ohřevu vody je vysoce perspektivní. Mít alespoň nějaký vlastní zdroj energie je v dnešní době strategické. Ruku v ruce s vývojem nových typů baterií se mohutně rozvíjejí hybridní fotovoltaické elektrárny s jednoduchým principem ukládání přes den vyrobené energie a její pozdější spotřebou v době, kdy panely elektřinu nevyrábějí. Střešní solární panely tak zajistí aspoň částečnou nezávislost na dodavateli elektřiny a výrazně sníží účty za elektrickou energii.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.5/5 (2 hlasy)

Související články