Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak na ohřev teplé vody v domě?

  

Bez teplé vody se zřejmě neobejde v současné době žádná domácnost, teplou vodu potřebuje každý. Jedná se sice o základní věc, ale občas může nastat problém s vyřešením ohřevu, a to ať po stránce finanční či po stránce technické. S větším problémem se setkáváme ale ve starších nemovitostech. Pokud rekonstruujete starší nemovitost nebo stavíte novou, je třeba si naplánovat, jak chcete zajišťovat ohřev vody. Finanční náročnost mezi jednotlivými možnostmi ohřevu vody může být poměrně velká.

Různé typy ohřevu se liší nejen v pořizovací ceně, ale samozřejmě i v běžných nákladech na provoz. Než plánovat začneme, je třeba si ujasnit, kde chceme mít zařízení na ohřev vody umístěné, zda se bude voda ohřívat nárazově, pravidelně či nepřetržitě. Dále nesmíme zapomenout ani na to, kolik ohřáté vody během dne spotřebujeme.

Jaké jsou nejčastější typy ohřevu vody v domě?

  1. Elektrický bojler
  2. Plynový kotel/karma
  3. Tepelné čerpadlo
  4. Solární zdroje

Jakým zdrojem lze vodu ohřívat?

  1. Plynem
  2. Elektřinou
  3. Alternativní zdroje

Pokud chcete při ohřevu vody co nejvíce ušetřit, je vhodné či možné kombinovat i různé typy ohřevu. Ohřev vody tvoří velkou část výdajů za chod domácnosti, proto bychom měli pečlivě vybírat, jaký typ ohřevu ve svém domě zvolíme.

Elektrické ohřívače vody

V českých domácnostech můžeme nejčastěji naleznout elektrické ohřívače vody, které můžeme obecně rozdělit do dvou kategorií, a to průtokové a zásobníkové. Mezi nejběžnější zásobníkový ohřívač vody patří bojler, zatím co mezi ty průtokové můžeme zařadit například Delimano, které známe z TV reklam (jedná se o vodovodní baterii s ohřevem, která se hodí např. do kuchyně či do dílny).

Jaký je rozdíl mezi zásobníkovým a průtokovým ohřívačem?

Největší rozdíl je patrně v ceně za provoz. Zásobníkový ohřívač má určitou kapacitu v litrech, v domácnostech se používají nejčastěji 100 - 200 l zásobníky. Ty fungují tak, že po určitou dobu vodu ohřívají a následně ji můžeme využívat aniž by se voda ihned ohřívala. Prakticky to funguje tak, že je možné nechat si zásobníkový ohřívač napojit na levnější distribuční sazbu elektřiny, tzv. noční proud, a ohřívat vodu jen v určených hodinách (min. 8 hodin denně v závislosti na zvolené sazbě).

Průtokový ohřívač vody naopak funguje tak, že vodu ohřívá až ve chvíli, kdy ji chceme využívat. Spotřeba je poněkud vyšší, jelikož je naráz potřeba větší množství energie. Pokud tedy budete ohřívat více vody, bude provoz finančně náročnější. Průtokové ohřívače jsou v domácnostech využívány spíše na přechodnou dobu. K provozu je samozřejmě nutné mít i silnější jističe, protože odběr elektřiny je v danou chvíli celkem vysoký. Nespornou výhodou oproti zásobníkovým ohřívačům je ale to, že teplou vodu máte vždy, když ji potřebujete. Pokud totiž máte např. bojler zapojený na noční proud a během dne vodu vypotřebujete, musíte čekat, než se v určitý čas ohřeje. Zatím, co z průtokového ohřívače máte teplou vodu prakticky ihned.

Plynové kotle

Plynové kotle na ohřev vody představují dobré a poměrně snadné řešení ohřevu vody a v  některých případech i vytápění domu zároveň. Fungují stejně jako průtokový ohřívač, což v praxi znamená to, že se plynový kotel sepne ve chvíli, kdy začnete spotřebovávat teplou vodu. Oproti průtokovým elektrickým ohřívačům je provoz levnější, ale samozřejmě závisí i na ceně plynu. Na trhu jsou samozřejmě k dostání i zásobníkové plynové ohřívače, které se svými vlastnostmi vyrovnají běžným elektrickým bojlerům.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je užitečný pomocníkem, jeho pořízení je ovšem poměrně nákladné. Výhodou však může být, že se na něj dají získat dotace. Tepelné čerpadlo se dá využít nejen pro běžný ohřev vody, ale zároveň i k vytápění, čímž se dají vyřešit dva problémy zároveň. Tepelné čerpadlo funguje tak, že využívá teplotu z půdy, vzduchu či vody. Je možné ho instalovat v různých provedeních a pro optimální výkon se může kombinovat samozřejmě i s dalšími typy zařízení pro ohřev vody.

Využití solární energie

Nějakou tu korunu lze ušetřit pokud se rozhodnete i pro využití solární energie. Ta se vždy využívá v kombinaci s jiným typem ohřevu, protože by výkon na ohřev dostatečného množství vody, především v zimních měsících, nestačil.

Rozhodování není snadné, ale je důležité

Ať už přemýšlíte nad jakýmkoliv způsobem ohřívání vody, vždy je nutné srovnat si klady a zápory. Nesmíme zapomenout vzít v úvahu ani pořizovací náklady. Dalším faktorem při výběru by se měla stát i běžná spotřeba. Nízké pořizovací náklady v kombinaci s vysokou provozní nákladností nemusí být správnou volbou stejně tak, jako vysoké pořizovací náklady s nízkou nákladností a malým výkonem.

Elektřina, plyn či alternativní zdroje?

Každý z uvedených zdrojů má určité klady a zápory. Nelze tedy přesně říci, jaký typ ohřevu vody je ten nejvhodnější. Každý z nás má totiž jiné preference, jiné možnosti a samozřejmě i jiné požadavky na fungování a množství ohřáté vody. Obecně lze však říci, že pro příležitostnou spotřebu teplé vody bohatě postačí průtokový ohřívač, ale pro běžnou spotřebu, která je vyšší, je lepší pořídit ohřívač vody zásobníkový.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články