Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak poznat kvalitní lokalitu pro bydlení?

  

Co sledovat při výběru lokality

Lokalita ovlivňuje cenu realit pravděpodobně nejvíc ze všech aspektů. Co tedy má vliv na celkové hodnocení lokality a čeho si všímat?

Socioekonomická a demografická situace, struktura obyvatel

Ve stejné lokalitě se často setkávají i stejné skupiny lidí. Lidé s vyšším vzděláním mají v průměru vyšší platy, a proto na takové lidi ve vyloučených lokalitách většinou nenarazíte. Naopak lidé s nižšími příjmy těžko budou bydlet v centru Prahy a luxusních vilových čtvrtích. Není náhoda, že nejlevněji lze sehnat bydlení v oblastech s nejvyšší nezaměstnaností.

Občanská vybavenost

Zde platí jednoduché pravidlo – čím blíž, tím lépe. Občanskou vybavenost můžeme rozdělit na veřejnou, komerční a někdy se uvádí i rekreační. Veřejnou občanskou vybaveností se rozumí školy a školky, úřady, pošty, banky, ordinace a nemocnice, knihovny a další. Jsou to takové objekty, které jsou nutné pro běžný život. Komerční vybavenost jsou především obchodní jednotky a centra. Do rekreační vybavenosti se řadí vše, co slouží občanům pro rekreační a sportovní využití, tedy např. hřiště, stadiony, rekreačně-sportovní areály apod.

Dopravní dostupnost

Dopravu máme hromadnou a individuální. Lokalita dobře napojená na hromadnou dopravu je vždy ceněná. Kvalita dostupnosti MHD je určována hlavně docházkovou vzdáleností, která by neměla být delší než 500 metrů, a časovými intervaly mezi příjezdy linek MHD. Pokud linka přijíždí na danou zastávku jednou za hodinu nebo pouze ve všední dny, není lokalita z tohoto hlediska příliš atraktivní.

Problémem individuální dopravy bývá doprava v klidu, tzn. parkování. V centrech větších měst může být těžké zajistit si parkovací stání. Proto jsou vždy výhodou blízké garáže či parkovací domy.

Přírodní podmínky a zeleň

Důležitými krajinnými prvky jsou vodní plochy a toky. Řeky často utvářejí charakter města a blízká nábřeží jsou pozitivum, zvlášť pokud je u nich zřízena i protipovodňová ochrana. Stejně tak rybníky a jezera mohou být pozitivem a navíc u nich běžně vznikají sportovně-rekreační areály.

Zásadní je i morfologie terénu. Vysokou hodnotu mívají domy na kopci, protože většinou skýtají atraktivní výhledy, ať už do krajiny nebo na město. Na druhou stranu jsou hůře dostupné pěší nebo cyklistickou dopravou.

Blízké lesy, parky, sady apod. jsou vždy žádoucí, obzvláště pak ve velkých městech a jejich centrech, kde zeleně je mnohem méně. Zapomínat rozhodně nelze také na orientaci ke světovým stranám.

Specifické aspekty lokality

Můžou být pozitivní i negativní. Typickým příkladem negativního ovlivnění je hluk. Většinou je jeho původcem doprava (motorová, železniční, letecká…), ale způsoben může být např. i průmyslem v okolí, koncertními halami, hřišti atd.

Jako příklad pozitivních aspektů lze uvést zdařilou architekturu okolí.

Požadavky uživatele

Některé faktory určující kvalitu lokality lze objektivně posoudit (viz. výše) a jiné ne. Jsou lidé, kteří dají přednost ruchu velkoměsta a lidé kteří preferují klidné předměstí. Stejně tak skvělá lokalita nemusí někomu vyhovovat například kvůli dlouhému dojíždění do práce, školy apod.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články