Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak na zpětné klapky v potrubí dešťové a splaškové kanalizace?

  

Co to jsou zpětné klapky, jakou funkci plní v kanalizaci a jak se zorientovat v široké nabídce dostupných produktů na současném trhu?

Zpětná klapka do kanalizace primárně slouží jako ochrana před vzdutím, to znamená, že brání zaplavení objektu odpadní vodou. K tomuto jevu může docházet u nízko položených bytových prostor vlivem zpětného proudu. To je jeden z typických problémů domovní kanalizace hned vedle netěsností zapříčiněných špatným napojením.

Ke zpětnému proudění dochází tehdy, když se potrubí ucpe, což mohou způsobit hrubé nečistoty nebo zanedbané čištění, případně i prudké přívalové deště. Nainstalovaná klapka představuje tak velmi účinnou prevencí proti potenciálně značně vysokým materiálním škodám.

Stejně tak dokáže bránit pronikání zápachu z kanalizace nazpět do budovy. Díky této klapce se současně nemohou z kanalizačního potrubí až k vám dostat ani hlodavci.

Klapka je založena na automatickém mechanismu, některé jsou navíc i vybaveny i možností ruční aretace. Jde v podstatě o obdobný princip, který známe od zpětného ventilu. Klapka je jeho konstrukční variantou. Liší se od něj menší těsností, na druhou stranu má ale také menší tlakovou ztrátu.

Jak na výběr zpětné klapky do kanalizace

Klapky se vyrábějí z odolných materiálů, které garantují, že je žádným způsobem neznehodnotí ani agresivní látky, které by se případně v kanalizaci mohly nacházet. Typicky to bývá plast (ABS či ekologicky nezávadný polypropylén), který nemůže ohrozit například kyselina, nepodléhá korozi a nezoxiduje. Plast se také kombinuje s nerezavějící ocelí. Výrobci u svých produktů rovněž uvádějí i teplotní odolnost kvůli horkým splaškům.

Pravidelná kontrola

Klapka jako taková ale samozřejmě není zcela bezúdržbová a je nutné pravidelně sledovat, zda stále plní svou funkci. U některých typů se revize doporučuje dokonce i v intervalu jednou měsíčně, je vhodné se držet doporučení konkrétní značky. Klapku bychom měli zkontrolovat i po silnějším dešti. Bude-li to nutné, samozřejmě klapku vyčistíme, to znamená, že musíme sejmout kryt. Ten je většinou přišroubovaný, ale setkáte se i se systémy, které fungují na principu jakýchsi zámečků, které stačí pouze zacvaknout. Snadná údržba by tak měla být jedním z kritérií, na která bychom při nákupu měli pamatovat.

Normy

Aktuální norma ČSN 75 6760 a ČSN EN 13564-1 stanovuje, že pro splaškovou odpadní vodu neboli vodu černou, lze použít výhradně zpětné armatury označované jako typ 2 a 3. Ty jsou určené do ležatého potrubí a jsou opatřeny dvěma automatickými uzávěry a jedním nouzovým uzávěrem.

Při výběru klapky tedy bereme v potaz typ odpadní vody, dále výrobcem či prodejcem uváděný údaj, pro jakou dimenzi DN potrubí je klapka určena, jinými slovy jednoduše musíme znát jeho vnitřní průměr. Důležité jsou i celkové rozměry klapky v případě, že pro její instalaci je k dispozici pouze omezený prostor. Klapky o stejném průměru se v tomto směru mohou lišit.

Co je DN? podle normy ČSN EN ISO 6708 (130015) Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN

Diameter Nominal – jmenovitá světlost. Jinými slovy přibližný vnitřní průměr potrubí udávaný v mm. 

Zde je potřeba upozornit na to, že se setkáte i se zavádějícími označeními DN. Např. Společnost OSMA, jeden z předních výrobců plastových potrubí v ČR a jejich značení DN. V tomto případě DN udává jmenovitý rozměr od kterého když odečtete tloušťky stěn tak dostanete světlost potrubí. Takže např. KG trubka DN 200 má světlost potrubí 188,2 mm [ 200 - ( 2*5,9 ) = 188,2 ].

Zodpovědnost za případné škody

Někteří majitelé nemovitostí se domnívají, že zpětnou klapku by měl namontovat na kanalizaci její vlastník, případně provozovatel. Není tomu tak, dokonce je tato problematika upravena v příslušné normě. Jsou to konkrétně tyto: ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace a norma ČSN EN 12056 - Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy. V nich se doslovně praví, že tato povinnost připadá na majitele domů. Ti by si tak své nemovitosti měli chránit na vlastní náklady.

Zpětná klapka je pouze jednou z dostupných alternativ. Jinou možnost představuje i čerpací jímka. Vhodná je zejména u objektů, které se nacházejí pod úrovní hloubky kanalizace.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.17/5 (6 hlasů)

Související články