Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak na kanalizaci v domě?

  

Kanalizace domu je nedílnou součástí standardního předpokladu komfortního užívání stavebního objektu. Je velmi důležité, aby se její realizace za žádných okolností nepodceňovala a postupovalo se dle přesně stanovených pravidel. Mějte na paměti, že případná oprava budoucích ucpaných trubek je finančně i časově velmi nákladná. Právě z těchto důvodů je nutné věnovat celému projektu zvýšenou pozornost a nedělat zbytečné chyby vedoucí k nejistým výsledkům.

Použitý materiál

Vždy je nutné se opřít o renomované výrobce s prokazatelnou referenční stopou spokojených klientů. Úspora finančních prostředků na zakoupeném materiálu se odrazí na celkové kvalitě a následné spokojenosti. Raději se v této oblasti přesvědčte, že právě opak je tou nejlepší strategií, kupte si kvalitní materiál.

Pro výstavbu zvolte kanalizační trubky s hladkou vnitřní stěnou a vnější vrstvu, která dokáže odolat i těm nejnáročnějším materiálům při zasypávání. Trubka musí nakonec odolávat celou řadu let průjezdům vozidel i tlaku zeminy.

Základní potrubí:

  • kamenivové (glazované)
  • litinové odpadní - spíše dříve používané
  • z tvrdého PVC KG (potrubí je oranžové) - ukládá se ležatě, lze použít na děšťovou i odpadní vodu, vyrábí se v různých pevnostních třídách
  • odpad HT systému (šedé potrubí) - systém určený pro použití uvnitř budovy
  • potrubí a tvarovky z PP (polypropylénu) - k odvádění splaškových i dešťových vod
  • betonové

KG a HT kanalizační potrubí

Samotná montáž kanalizace je v dnešní technologicky pokrokové době velmi snadná a je dosti podobná dětské stavebnici. Jednotlivé zasouvání a spojování jednotlivých dílů za pomocí vazelíny je snadné, takže to zvládnou i méně zdatnější kutilové.

Jak vytvořit optimální lóže?

Lóže pro kanalizační potrubí musí splňovat určité zásady prodlužující životnost kanalizačních trubek. Potrubí se pokládá do předpřipraveného lóže vytvořeného z vykopané zeminy, odstraňte však z blízkosti trubek všechny ostré a větší kameny, jejichž přítomnost není v tomto případě vůbec žádoucí. U špatného podloží si objednejte štěrkopísek nebo tříděný písek a lůžko vytvořte za pomocí tohoto materiálu.

Kanalizační trubky řádně zkontrolujte po celé jejich délce, nesmí nikde tzv. viset ve vzduchu. Případně vše doopravte a odstraňte všechny skuliny.

Pokládáme potrubí

Nyní se zaměřte na celkovou kontrolu všech spojů a tvarovek. Nepodceňujte žádnou odchylku či vychýlení. Těsnění musí být dokonale spjato s dalším dílem kanalizačního potrubí. Za žádných okolností nepřehlédněte poškozené hrdlo. Spoje musí mít dokonale vytvořené lůžko bez jakýchkoliv negativních nerovností. Zároveň je nutné dodržovat předepsaný spád, který zajistí optimální funkčnost.

Jak správně sestavit potrubí?

Bojíte se, že hlavní chybu uděláte v sestavení potrubí. V drtivé většině případů se tvarovky spojují zasouváním. Uvnitř naleznete typické těsnící kroužky, jejichž přítomnost se stará o 100% těsnost. Trubky se již nemusí lepit ani vrtat nebo spojovat pochybnými planžetami. V případě, že budete mít dvě trubky bez hrdel, jednoduše použijte přesuvky a spojky dvouhrdlých a samostatných hrdel.

Před samotným zasunutím řádně očistěte trubky od všech nečistot. Rovněž nezapomeňte zkontrolovat těsnící kroužek. Za žádných okolností nesmí být nikde porušen. Všechny spoje namazejte mazivem. Správné nasazení kanalizační trubky se provádí nasunutím na doraz a po té následným malým povytáhnutím o několik milimetrů.. Nakonec celou pokládku zasypejte vykopaným materiálem či vrstvou písku. Tedy za předpokladu, že je zrnitost materiálu větší jak 10 mm.

Zde vidíte, že pokládka kanalizačního potrubí není vůbec složitá a dokáže jí zrealizovat takřka každý bez ohledu na předchozí zkušenosti. Držte se našeho jednoduchého spíše univerzálního návodu a výsledek je zajištěný. Nezapomeňte, že každá pokládka je individuální a mohou se objevit specifické komplikace. Pokud si náhodou nebudete vědět rady, kontaktujte někoho z oboru, jen tak předejdete případným nesrovnalostem vedoucí ke špatné funkčnosti

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.44/5 (9 hlasů)

Související články