Zpětná klapka

Zpětná klapka u kanalizace je primárně ochrana před tím, aby docházelo k nežádoucímu návratu odpadní vody zpět do objektu. Že to nehrozí? Ale ano. Bez klapky se to může stát u chybně napojených odpadů, u nízko položených staveb, v blízkosti potoků a řek, u přetížené kanalizační sítě a podobně. Klapky se tedy instalují v potrubí dešťové nebo splaškové kanalizace a tím pádem umožňují zcela plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě.

Zpětná klapka brání zpětnému prodění odpadu:

  • pokud přijdou prudké přívalové deště
  • když je zanedbána údržba
  • nebo se do kanalizace dostanou vetší nečistoty

Dokonalá ochrana

Zpětná klapka současně chrání obydlí proti vniku zápachu z kanalizace, nebo nechtěným návštěvám různých hlodavců.

Snadná instalace

Zpětná klapka u kanalizace funguje automaticky po instalaci do kanalizačního potrubí na nějakém vhodném místě, které je dobře přístupné, třeba do šachty. Samostatné tělo klapky je nutné instalovat v poloze horizontální. Zpětná klapka tak funguje buď automaticky, totiž že blokování v klapce je uvolněno a průtok odpadní vody je umožněn jedním směrem, popřípadě se dá využít manuální blokování nebo odblokování, kdy jsou klapky pomocí ruční páky zcela uzavřeny, a průtok je tedy znemožněn oběma směry.

Spolehlivá funkčnost

Odolnost zpětné klapky musí zajistit její dlouhodobou životnost i schopnost zvládnout chemické čisticí látky, často agresivní, které se v kanalizaci běžně nacházejí, případně i výkyvy teplot odpadu.