Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak na zkoušku těsnosti kanalizace?

  

Chystáte se kolaudovat vaší nemovitost? V tom případě budete muset nutně uskutečnit i zkoušku těsnosti kanalizace. V dnešní době již potřebujete k vykonání této zkoušky specializované firmy, jež ji provedou v souladu s normou ČSN EN 1610.

Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem

Přesným a legálním způsobem se v současnosti tato zkouška uskutečňuje vzduchem a kontinuálně. To v sobě skýtá následující výhody:

 • Zkouška je prokazatelná, když každé měření je zapsáno s přesným datem, časem i úsekem.
 • Měření je jednoznačné a protokoly od společností, jež je dělají, jsou uzamčeny, takže je nelze měnit.
 • Odborné měření je přehledné, když z něho vzejde grafický výstup a stav kanalizace.
 • Měření je v souladu s metodikou určenou ČSN EN 1610 a ČSN 75 6909.
 • Protože měření vykonává výpočetní technika, je tu eliminováno nebezpečí selhání lidského faktoru, takže měření je přesné!

Zkouška vzduchem probíhá v následujících krocích:

 1. Vizuálně se zkontroluje způsobilost daného úseku k provedení zkoušky těsnosti, a to včetně utěsnění přípojek.
 2. Osadí se těsnicí vaky a napojí na zdroj vzduchu.
 3. Úsek se natlakuje kompresorem.
 4. Na manometru se změří tlak a posléze se spočítá únik.
 5. Tlak je odpuštěn a jsou odstraněny ucpávky.
 6. Je vyhotoven zkušební protokol.

Zkouška těsnosti kanalizace vodou

Zkoušku těsnosti kanalizace je podle zákona možné provádět i vodou. Zde se obvykle tato zkouška také provádí v několika krocích:

 1. Nejprve je provedena vizuální kontrola úseku kanalizace, který bude kontrolován. Jsou revidována utěsnění přípojek.
 2. Posléze dojde k osazení těsnicích vaků a jejich napojení na zdroj vody.
 3. Zkoušený úsek je zkontrolován při plnění vodou a odvzdušnění úseku.
 4. Zkušební nádoba je osazena a voda je doplněna na zkušební hladinu.
 5. Zkoušený úsek je kontrolován a doplňován po dobu nasákávání.
 6. Je změřen případný únik vody při zkoušce a vystaven zkušební protokol o tlakové zkoušce.

Příčinu zápachu lze detekovat prostřednictvím zkoušky těsnosti kanalizace dýmem!

Jestliže máte problém, že vaše kanalizace zapáchá, je možné provést její kontrolu rovněž generátorem kouře. Ta se dělá prostřednictvím nezávadného bílého dýmu, jenž je do potrubí vehnán prostřednictvím ventilátoru. Díky tomu je možné odhalit neodborně zaslepené odbočky, netěsné potrubí, ale i nedokončené odvětrání kanalizace nad budovu. Ve splaškové kanalizaci lze pak prostřednictvím bílého kouře ověřit i správnost napojení kanalizační přípojky, jestli je oddělena dešťová voda ze střech a dešťových vpustí.

V každém případě je nutné konstatovat, že zkouška těsnosti kanalizace je činností, kterou byste měli nechat na starost odborným firmám. Budete mít záruku, že vše bylo provedeno v souladu s platnými normami a vyhnete se řadě problémů, jež vám hrozí, pokud nebude tato zkouška zavčasu odborně vykonána.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.71/5 (7 hlasů)

Související články