UNIMALT 14

UNIMALT 14 je zdící cement. Hydraulické pojivo (práškové) je vyráběno semletím společnými složkami. Jedná se o portlandský slínek, regulátoru tuhnutí na bází síranů a dalším přísadami, které ovlivňují výsledné vlastnosti malty. UNIMALT 14 dokáže nahradit cement a vápno v klasicky vyráběných maltách. JE vyráběn v souladu NORMY EN 413-1. Charakteristické vlastnosti UMIMALTU 14 jsou oproti klasických malty tyto: vyšší provzdušnění, vyšší konečná pevnost a středně rychlý nárůst pevnosti.

Použití

Pokud potřebujete, aby měla Vaše omítka a zdící prvky vyšší pevnost je dobré použít právě UNIMALT 14. Lze ho použít právě pro zdění ze zdících prvků. Dále pak pro venkovní i vnitřní omítky, kde Vám právě UNIMALT 14 zajistí vyšší pevnost omítky.

Dávkování

Pro namíchání směsi použijte pitnou vodu. Písek použijte nejlépe praný, který nebude znečištěn jinými látkami. Při přípravě dodržujte dávkování popsané na pytlích. Př.: UNILAT 14 (25 kg pro zdění) = 19l vody + 8x 10l kýbl písku. UNIMALT 14 ovšem není vhodný na výrobu betonu. Dále s UNIMALT 14 nepracujte pokud teploty klesnou pod 0OC. Veškeré podrobné informace najdete na obalu pytle.