Ornice

Oplocení orné půdy, jaké možnosti existují

Pozemky označované v katastru nemovitostí jako orná půda jsou obdobně jako pozemky v kategorii zahrady určeny především k pěstebním účelům a existuje pro ně tedy omezení z hlediska toho, jaké stavební objekty je na nich možné realizovat. Tato omezení se však primárně vztahují na objekty obytného nebo správního či výrobního charakteru. V případě, že chcete pozemek z nějakého důvodu oplotit, vztahují se na tento úkon stejné zákonné podmínky, jako na pozemky jiného charakteru.

Jak se provádí skrývka ornice a k čemu se dá použít?

Ještě před zahájením běžných stavebních prací a vytvořením základové desky domu přichází na řadu důležité úkony v podobě vyrovnání a přípravy podkladu. Součástí je také skrývka ornice. Jak to funguje, co všechno skrývka obnáší a k čemu se dá využít? To všechno se dozvíte přímo v tomto textu.

Kde sehnat kvalitní ornou půdu pro zahradu?

Základem zahrádkářského a zahradnického úspěchu je bezesporu kvalitní půda. To se lehko řekne, ale občas poměrně špatně udělá. Kde takovou správnou zeminu vzít? Kolik mě to může stát a vůbec, jak to celé funguje, když si ji chci pořídit? Pokud vás všechny tyto otázky trápí, už nemusíte zoufat. Dovedly vás totiž na správnou adresu, kde si je všechny zodpovíme.

Investice do orné půdy - proč zbytečně ztrácí potenciál zajímavé investice?

Z investičního pohledu představuje vlastnictví orné půdy konzervativní strategii s nízkým, avšak stabilním výnosem. Zemědělské pozemky si dlouhodobě uchovávají hodnotu a zaručují pravidelný příjem z pronájmu (pachtovného). Mohlo by se zdát, že orná půda je jako onen proslulý důl v zemi. Historie nám již ukázala, že dolu pozbýt lze. Ano, riziko společenských otřesů existuje vždy, ale vedle bleskové ztráty vyvlastněním lze o drahocenný kus pole přijít i pomalejším, a to doslova plíživým způsobem. Půda má totiž hodnotu pouze tehdy, když se na ní hospodaří. A právě způsob optimálního hospodářského využití orné půdy má určující význam pro její hodnotu v budoucnosti.

Zemní práce - odstranění orné půdy

Pomocí zemních prací upravujeme pozemek. Nejčastěji tak činíme v souvislosti se stavbou nebo demolicí domu či zaváděním inženýrských sítí. Tato činnost vyžaduje speciální techniku především dozery a kolové nakladače. Tou disponují stavební firmy, které nám rády tyto práce provedou. V jejich nabídce najdeme také skrývku ornice a odvoz hlušiny. Zkušení pracovníci stavebních firem nám také poradí, k jakým účelům se zemina nejlépe hodí a pomůžou nám ji po ukončení stavby co možná nejefektivněji využít.