Úvod  ›  Seznam štítků  › 

Jak zachytávat dešťovou vodu?

  

Doby, kdy jediným způsobem, jak využít dešťovou vodu, byl sud pod okapem na zahradě, z něhož se nabírala voda do konve na zalévání, jsou už dávno pryč.  Vzhledem k rostoucí ceně pitné vody stále více lidí přemýšlí o tom, jak její spotřebu snížit. Důležité je to i proto, že velkou část pitné vody spotřebováváme na činnosti, na něž by postačovala i voda užitková, tedy i dešťová. Věděli jste například, že průměrná domácnost spotřebuje více než 40 % vody jen na splachování WC?

První systematické zpracování vody se začalo nejprve objevovat u administrativních budov, ale stále častěji je využíváno v rodinných domech. Existuje dokonce samostatná kategorie takzvaných ostrovních domů, které jsou založeny na filozofii maximální soběstačnosti a nezávislosti na připojení k sítím, včetně vodovodu.

Co potřebujeme k využívání dešťové vody?

Současné systémy, které jsou instalovány do budov pro zachycení a následné využití dešťové vody, se skládají z několika základních částí:

 • zachytávání
 • filtrace
 • akumulace
 • čerpání

Zachytávání dešťové vody

Základním místem pro zachytávání dešťové vody je střecha domu. Při navrhování systému pro zpracování dešťové vody je třeba brát do úvahy:

 • velikost střechy a její půdorys
 • sklon a tvar střechy
 • typ použité krytiny
 • koeficient odtoku vody

Koeficient odtoku představuje procento vody, které je z celé plochy střechy odvedeno do nádrže. U každého typu střechy je tento koeficient jiný. Nejvyšší je u šikmé střechy, nejnižší u střechy zatravněné. Pro stanovení koeficientu je důležitý také typ střešní krytiny. Ten zároveň může ovlivňovat také kvalitu zachycené vody. Pro výpočet množství zachycené dešťové vody se používá vzorec, kde je vynásoben půdorys střechy v m2 průměrnými ročními srážkami (v litrech na m2) a koeficientem odtoku.

Filtrace

Zachycenou vodu je třeba přefiltrovat, než odteče do akumulační nádrže. Existují 3 základní typy filtrů:

 • svodový (v okapovém svodu)
 • zemní (pro zabudování do svodového potrubí)
 • vestavěný nádržový (pro umístění do šachtového nástavce akumulační nádrže)

Akumulace

Nádrže pro akumulaci a skladování dešťové vody můžete buď umístit do sklepa, nebo na zahradu. Venkovní mohou být buď nadzemní, nebo podzemní. Naprostá většina nádrží pro rodinné domy je vyrobena z kvalitního plastu, má jednu komoru a je vybavena ochrannými prvky. To je přepadový sifon s ochranou proti malým zvířatům, klidná nátoková soustava a sací koš s plovákem. Jsou důležité, protože po určité době se v akumulační nádrži tři vrstvy voda. Nejníž je spodní sedimentační vrstva, nad ní je vrstva užitkové vody a nahoře plovoucí svrchní vrstva s obsahem nečistot.

Samočisticí efekt v nádrži

V nádrži dochází k tzv. samočisticímu efektu, protože v ní vznikají aerobní baktérie. Ty rozkládají organické nečistoty na minerály a kysličník uhličitý. Proto je pro zachování samočisticí funkce nádrže nezbytný tzv. klidný nátok zachycené dešťové vody do nádrže. Přepadový filtr zase zachycuje nečistoty plovoucí na hladině. A to, že do domu zpět bude čerpána čistá užitková voda, zaručí tzv. plovoucí odběr, tedy Odběr vody z vrstvy čisté užitkové vody je zaručen plovoucím odběrem, tedy sacím košem s plovákem.

Optimální kapacita nádrže je stanovena na základě předpokládané roční spotřeby užitkové vody, včetně rezervy pro případné období bez srážek. Na výpočet i celý návrh systému dešťové vody je vhodné oslovit odborníka, abyste si nepořídili nádrž příliš malou, nebo naopak nezaplatili příliš naddimenzovaný zásobník, případně neudělali jinou zásadní chybu.

Čerpání dešťové vody

Jak jsme již uvedli, čerpá se z čisté vrstvy užitkové vody, a to samonasávacím vícestupňovým čerpadlem. Řídicí jednotka čerpacího systému je nejčastěji umístěna ve sklepě domu. Ta se stará bezpečný provoz systému, eviduje údaje o množství vody v nádrži a reaguje na konkrétní podmínky. V případě nedostatku vody přepne jednotka z čerpání dešťové vody na rezervní malou nádrž s pitnou vodou, která je pravidelně obměňována, aby se v ní nemnožily bakterie.

Lze použít také hlásič tlaku zpětného toku vody, případně další pomocné ponorné čerpadlo umístěné přímo v nádrži. Nádrže jsou také vybaveny přepadem, který je buď napojen na dešťovou kanalizaci, případně na drenážní vsakovací systém. Do splaškové kanalizace lze přepad napojit jen v případě, že je možné zaručit přesně maximální množství dešťové vody odtékající přepadem.

Na co lze dešťovou vodu využít

 • zalévání zahrady i domácích květin
 • splachování WC
 • mytí hrubé nečistoty (vše, co nepřichází do přímého styku s potravinami, nebo se netýká osobní hygieny, například mytí auta, umývání podlahy, čištění bot apod.)
 • praní (existují pračky, které umí pracovat zároveň s dešťovou i pitnou vodou, kterou ale používají jen na závěrečné máchání, zbytek pracího procesu zvládne pračka s vodou dešťovou)
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články