Hlína

Jaká je propustnost jílovité půdy?

Zakládání staveb vyžaduje podrobnou znalost podloží, aby bylo možné provést základy tak, aby dům zůstal dlouhodobě stabilní. Problémy spojené s propustností půdy mohou mít negativní vliv především na nerovnoměrné sedání případné smršťování vlivem bobtnání a vysýchání. Způsob, jakým je řešena základová konstrukce je tak velmi závislý na typu podloží.

Jak zajistit hlínu proti sesuvu?

Půda je živitelkou obyvatel planety, přesto ji ignorujeme. Svůj zrak upínáme ke hvězdám, ne na něco tak všedního, jako je půda, po které kráčíme. Musíme se ale naučit ji nejen hospodárně využívat, ale především chránit.

SKRÝVKA ORNICE - jak na ni a proč je důležitá

Součástí základních úprav na pozemku jsou různá technická a agronomická opatření ve snaze zachovat nebo i zlepšit půdní vlastnosti pro pěstování okrasných a užitkových rostlin v budoucí zahradě. Sem patří i skrývka ornice, která se po vybudování stavby použije pro svůj původní zemědělský účel.

Jak na hliněnou omítku na slaměné stěně?

Pokud jsme zvolili pro stavbu svého domu tak atypický stavební materiál, jako je sláma a hlína, jsme s největší pravděpodobností o jejich benefitech pevně přesvědčeni.

Sláma svými termoizolačními vlastnostmi směle konkuruje moderním izolačním materiálům. V průběhu celého stavebního procesu bychom však měli mít na mysli její velice ochotnou nasákavost a pečlivě ji chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami. Což mimo jiné znamená i co nejrychleji po dokončení stavebních prací překrýt ochrannou vrstvou omítky.