Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Návod jak se staví gabiony?

  

Příprava terénu

Měli bychom dbát na to, aby povrch, na kterém bude gabionová stavba stát, byl dostatečně zpevněný, proto doporučujeme:

  • při nižších stavbách do 180 cm pouze zarovnat terén zhutněním
  • v případě stavby nad danou hranici použít jako podklad betonovou desku vyztuženou železem na šíři
    •     jako výstuž ve vnitřku gabionu zvolit zpevňovací tyč o průměru 48 mm, která  napomůže zpevnění konstrukce

Před konstrukcí

Před samotným stavěním gabionové zdi si připravíme kroužkové háčky, které umožní navazovat koše na sebe bez zbytečných dvojitých zdí. Pro lepší vizuální pohled se hodí použít na všechny stěny kovové desky s oky o velikosti 10 x 10 cm, stavba pak vypadá pravidelněji.

Návod na konstrukci gabionů

  1. Kovové desky je třeba pospojovat háčky, které rozložíme rovnoměrně do třetin všech hran desky. Použití háčků usnadní staviteli práci, slučování hran desek za pomoci kovových spirál je mnohem namáhavější postup.
  1. Přečnívající konce háčků po důkladném utěsnění hran uštípneme kleštěmi na kov.
  1. Horní část konstrukce necháme prozatím bez desky, aby se mohl vzniklý koš naplnit materiálem.

Jako plnící materiál se používá neštípaný kámen. Průměr jeho zrna by měl být větší než velikost ok kovových desek, tudíž doporučujeme nakoupit kámen o velikosti alespoň 1,5x větší. Na obvodovou výplň je vhodné koupit lomový kámen (např. andezit).

Gabiónová stěna

Návod na plnění gabionů

  1. Začneme pokládat na dno konstrukce lomový kámen tak, aby ho co nejvíce prostorově zaplnil. To samé provedeme u stavění kamene „na výšku“ u zbývajících stěn.
  1. Po obvodovém zaplnění kamene nainstalujeme distanční táhla, která dotvoří „patro“ a dosypeme vnitřek (např. vhodný na dosyp je atlas či křemen).
  1. Po dokončení gabionového „patra“ zopakujeme celý postup znovu až k hornímu okraji konstrukce, která může být zaházena zeminou.
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (3 hlasy)

Související články