Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jak probíhá měření hluku?

  

Hluk je zvuk, jehož intenzita a délka působí nepříznivě na organismus. Může způsobit poruchy soustředění, omezovat možnost komunikace, nepříznivě ovlivnit psychiku, poškodit sluch i celkový zdravotní stav. Za škodlivý hluk je považován zvuk, ať už je slabý a dlouhodobý, nebo silný. Obecně se za hluk považuje jakýkoliv zvuk, který je nežádoucí, rušivý, nebo obtěžující. V hudbě a nahrávkách se obecně považuje za hluk jakýkoliv zvuk, který není tónem či žádoucí nahrávkou. Standardizovány jsou způsoby měření hluku v místech působení, např v místě bydliště lidí, případně v místě práce a podobně. Zároveň postupy pro stanovení vlastností zdrojů hluku, např. motorů.

Určené limity hluku

Ve spoustě zemí, včetně České Republiky, jsou pro hluk určeny limity. Ty nesmějí být pro uvedené prostory překročeny. V současné době jsou v České Republice určeny limity hluku nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ a dalšímy zákony, týkajícími se hluku. Limity jsou určeny také pro hluk, který vydávají různé stroje a dopravní prostředky. Ty musí být měřeny před uvedením do provozu, případně na trh.

Měření hluku probíhá na základě akustického tlaku zvuku

Hluk je měřen na základě obecných pravidel, určených fyzikálními zákony. Známý je akustický tlak Lp, jednotkou je  [dB]. Takzvaný Decibel. Podle jména vědce, který jej definoval. Každý člověk však vnímá hluk jinak, protože lidé mají různě citlivý sluch na odlišné frekvence zvuků. Tím pádem je hluk měřen elektronicky, na základě váhovacího filtru A. (energetickým součtem korigovaných frekvenčních složek) vznikne míra hluku označovaná LpA [dB]. Tu je možné použít jako míru hluku z hlediska vnímání lidí.

Hluková studie

Při různých projektech, ať už nových či stávajících je podle zákona povinné provádět měření hluku, který probíhá na základě hlukové studie. Tato studie probíha individuálně na základě informací o danné problematice. Nejdříve je potřeba posoudit o jaké prostory jde. Například podle toho, jestli jde o zdravotnické zařízení, ve kterých leží hospitalizovaní lidé. Tito lidé potřebují samozřejmě klid. V jiném případě by lehce došlo k poškození jejich zdraví, mohlo by být ztíženo jejich léčení, možná i znemožnění lékařské péče. Může jít třeba o školní třídy, ve kterých se učí malé děti na základních školách, dále o učební obory, střední školy, vysoké školy a podobně. Jindy jde o prostory ve kterých probíhají kurzy a školení cizých jazyků atd. Jindy jde o kanceláře ve kterých se přemýšlí a pracuje. Pokud na lidi v těchto kancelářích působí dlouhodobě hluk, nemusí být silný, přesto narušuje kvalitní a efektvivní práci, včetně negativních dopadů na pracující osoby a jejich psychiku.

V každém případě se řeší zdroje hluku, zároveň vnitřní a vnější prostory na které hluk dopadá. Na základě zákonů České Republiky je potřeba docílit splnění hlukových limitů. Limity definují hluk, který mohou vydávat konkrétní zdroje hluku. Dále hluk, který dopadá na venkovní prostory daných objektů, také na vnitřní prostory objektů. Rozlišuje se také čas působení. Rozlišuje se hluk ve dne, také v noci. Ve shrnutí je prostudován hluk v prostorech určených zákonem v časových obdobích, přesně určených.

Studie je nejčastěji zpracovávána za účelem posouzení dané lokality pro budoucí projekt. Investoří si poté vybírají oblast, která je co nejlépe vyhovující. Dále slouží k úpravě již realizovaných projektů, které bývají různě upgradovány pomocí hlukových zábran, případně utlumení či eliminování zdrojů hluku.

Zařízení pro měření hluku

Je spousty firem, které nabízejí zařízení pro měření hluku, včetně vypracování hlukové studie a výsledného měření.  Nechci publikovat ani preferovat konkrétní firmy. Je možné jich najít dostatek například na internetu. Měření probíhá s využitím těchto zařízení:

  • snímače hluku a vibrací s měřícími mikrofony
  • předzesilovače
  • kalibrátory
  • akustické zdroje a symulátory hluku
  • akustické kamery
  • akcelerometry pro měření vibrací
  • snímače rychlosti a síly
  • rázové kladívka
  • softwarové platformy pro záznamy a vyhodnocení pomocí počítače, notebooku a pod. přes síť LAN a internet
  • další individuální příslušenství
Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články