Hluk

Jak se vyvarovat hluku z digestoře?

Dnes již je možné konstatovat, že současné moderní digestoře nároky hospodyněk na nízkou hlučnost splňují. Co si však počít, když se kupříkladu nastěhujeme do bytu, v němž již je instalovaná digestoř, která je přece jen poněkud staršího data výroby? Rozhodně není příjemné, když se digestoř zapne, a v tu chvíli není možné kvůli rachotu hovořit s rodinou a věnovat se jiným běžným činnostem.

Jak zamezit pronikání hluku přes zeď?

Klid patří mezi základní požadavky na kvalitní bydlení. Nežádoucí hluk je samozřejmě logickým průvodním jevem současného vývoje civilizace. Zvuky a ruchy nás běžně provázejí na každém kroku. Ale přece jen aspoň doma chce mít člověk svůj klid a pohodu, aby mohl ničím nerušený odpočívat. Ale ani zde se hluku nevyvarujeme, proniká k nám z ulice i od sousedů. Co s tím?

Jak napsat stížnost na hluk od souseda?

Mít hlučné sousedy dokáže pořádně znepříjemnit život. Naštěstí se můžete bránit. Kde a jakým způsobem?

Jak probíhá měření hluku?

Hluk je zvuk, jehož intenzita a délka působí nepříznivě na organismus. Může způsobit poruchy soustředění, omezovat možnost komunikace, nepříznivě ovlivnit psychiku, poškodit sluch i celkový zdravotní stav. Za škodlivý hluk je považován zvuk, ať už je slabý a dlouhodobý, nebo silný. Obecně se za hluk považuje jakýkoliv zvuk, který je nežádoucí, rušivý, nebo obtěžující. V hudbě a nahrávkách se obecně považuje za hluk jakýkoliv zvuk, který není tónem či žádoucí nahrávkou. Standardizovány jsou způsoby měření hluku v místech působení, např v místě bydliště lidí, případně v místě práce a podobně. Zároveň postupy pro stanovení vlastností zdrojů hluku, např. motorů.

Jak na plot, který omezí hluk od sousedů?

Plot vás může chránit nejen proti zvědavým pohledům z ulice nebo od sousedů. Jde i o efektivní protihlukovou bariéru, kterou uplatníte právě v okamžiku, kdy jsou vaši sousedi hluční nebo k vám doléhají zvuky z rušné hlavní ulice. Jak na něj?

Jakým způsobem vytvořit podlahu proti hluku?

Hluk v budovách může velmi výrazně snížit komfort při užívání staveb, a to především u staveb obytných, ve školách nebo v prostorech určených pro klidnou a soustředěnou práci. Proto je tento faktor ošetřen i v normách, které udávají požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Jaké možnosti tedy máme, abychom požadovaných hodnot dosáhli?