Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   › 

Kořenová čistírna odpadní vody ‒ jak čistit vodu v souladu s přírodou

  

Podmínkou existence jakékoliv stavby je vyřešené nakládání se splaškovou vodou. Bohužel, ne každý má možnost připojit se na veřejnou kanalizační síť, a musí se proto poohlédnout po náhradním řešení. Ekologické a zároveň účinné jsou kořenové čistírny odpadních vod, zkráceně kořenovky. Představují plnohodnotnou alternativu ke klasickým septikům nebo žumpám. Kořenovka zbaví odpadní vodu veškerých nečistot tak, že může být vypuštěna do potoka či řeky nebo použitá k zalévání či splachování WC.

Kde všude se hodí

Kořenovky jsou vhodné pro rodinné domy, chaty i chalupy. U posledních dvou jmenovaných objektů je však třeba počítat s nerovnoměrnější produkcí odpadních vod během roku a dbát na to, aby čistírna nebyla přetěžovaná. Kořenovku je možné vybudovat libovolně velkou. Lze realizovat i rozsáhlé kořenovky, které čistí vodu třeba pro celou školu nebo průmyslový objekt.

Princip činnosti kořenové čistírny

Inspirace pro mechanismus, na němž kořenovky pracují, se skrývá v přírodě. Vždyť mokřady, dříve opomíjené krajinné útvary, čistí vodu již tisíce let. Hlavní součástí kořenovky, jak už název napovídá, je kořenové pole. V podstatě se jedná o mělké jezírko, ve kterém probíhá odbourávání látek obsažených ve splaškové vodě. Rozkladné procesy zajišťují bakterie a také rostliny, jimiž je jezírko osazeno. Dekompozice složitějších sloučenin na jednodušší látky, které mikroorganismy a rostliny z kořenového pole používají pro svou výživu, probíhá prostřednictvím fyzikálních, chemických a biologických procesů. Nečistoty se zachycují i na povrchu kamínků. Substrát tak působí jako sorbent. Rostliny do vody přivádějí kyslík, který je nezbytný pro růst aerobních bakterií. Vše perfektně funguje v uzavřeném koloběhu.

Postup stavby kořenovky

Nejprve je nezbytné absolvovat administrativní kolečko a obstarat si veškerá povolení, neboť kořenová čistírna je ze zákona vodní dílo. Na kořenovku potřebujeme projekt od autorizované firmy. Než se „kopne do země“, čeká se někdy i tři měsíce. Problém může představovat fakt, že pokud je v obci vybudovaná kanalizace, má každý vlastník nemovitosti povinnost se k ní připojit. Potom velmi pravděpodobně výstavba kořenové čistírny povolena nebude.

Předpokladem úspěšné stavby je dostatečně velký pozemek ‒ počítá se s prostorem 5 metrů čtverečních porostu na osobu. Ideálně by měl být svažitý. Pokud pozemku potřebný sklon chybí, pomůže zabudované čerpadlo. Pozemek by také neměl být příliš zastíněný, jinak rostliny nebudou prospívat.

Je vhodné nechat výstavbu kořenovky na specializované firmě. Svépomocí bychom sice ušetřili, ale zároveň se až příliš nadřeli. Kořenová čistírna se skládá ze dvou hlavních částí. První složkou je tříkomorový septik. V něm se oddělí nerozpustné nečistoty a usadí se pevné složky odpadu. Septik se musí pravidelně vyvážet. Četnost vyvážení záleží na počtu osob, pro které je voda čištěna.

Po septiku následuje další část ‒ kořenové pole. Mělká jáma, která je jeho základem, se vyloží geotextilií, přidá se plastová fólie a pak opět geotextilie. Na geotextilii se uloží vrstva štěrku, mletého kameniva nebo kačírku a systém trubek. Ten je důležitý proto, aby voda protékala kořenovým polem rovnoměrně. Následuje sázení rostlin a napouštění vody. Ideálními rostlinami pro osazení mokřadu jsou orobince, chrastice, skřípiny, kosatce, zeravy nebo stulíky.

Kam s vyčištěnou vodou

Vyčištěná voda může být svedena do nejbližší vodoteče nebo se vsakovat do půdy (takzvaný zásak). K povolení zásaku je však potřeba hydrogeologické posouzení. Voda nemusí být vždy vypouštěná mimo pozemek. Lze ji jímat a použít třeba na zalévání zahrady nebo napuštění zahradního jezírka.

Výhody a nevýhody kořenových čistíren

V mnoha obcích stále není zavedená kanalizace, a tak vyvstává otázka, kam se splaškovou vodou. Kořenové čistírny jsou plnohodnotným řešením problematiky nakládání s odpadními vodami. K výhodám kořenovek patří jejich schopnost vyčistit i vodu, ve které se zdraví škodlivé organické látky nacházejí v minimálním množství. Vyznačují se vysokou účinností čistících procesů, protože se voda v kořenovém poli zdržuje i 14 dní. Kořenovka si poradí i se zbytky léčiv, s nimiž mají klasické čistírny odpadních vod problémy.

Velkou výhodou je nezávislost kořenových čistíren na elektřině. Provoz je automatický a bez hluku. Pracují nepřerušovaně 24 hodin denně. Vyžadují minimální údržbu, krom pravidelné, avšak nijak náročné péče o rostliny. Předpokladem pro údržbu jsou proto aspoň základní zahrádkářské zkušenosti. Kořenovky čistí vodu i v zimě. V tomto období převládá anaerobní stupeň čištění.

Přichází na řadu otázka ceny. Realizace kořenové čistírny může vyjít až na 200 000 korun. Dobrou zprávou je skutečnost, že při financování pomůže stát ‒ na výstavbu kořenové čistírny lze získat dotaci.

U kořenovek nehrozí havarijní stavy, technologické odstávky či jiné poruchy jako u klasických čistíren odpadních vod, protože neobsahují žádné rozvody elektřiny či strojní součásti, které by se mohly porouchat. Kořenovka není ani líhní komárů, čehož se množství lidí obává stejně jako případného zápachu. Z kořenového pole je cítit zpravidla jen lehká vůně rybníka. Kořenovky také prospívají přírodě ‒ poskytnou útočiště drobným živočichům. Nevýhodou kořenovek je vedle toho, že jsou poněkud náročnější na plochu skutečnost, že nejsou příliš účinné v odstraňování amoniaku. Kořenovka také není „nesmrtelná“, rostlinný porost je třeba zhruba po 20 letech obnovit.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3/5 (2 hlasy)