Úvod  ›  Seznam štítků  ›   › 

Jaký štěrk na drenáž?

  

Asi každý z nás, kdo někdy řešil drenáže, se musel zamyslet nad tím, jaký štěrk použít? Na první pohled se zdá tato otázka zbytečná a nedůležitá, ale není tomu tak. Fungující odvod vody vždy zajišťuje tzv. frakce, tedy hrubost kamenného drtiva. Drtivo je důležité slovo a měli bychom vždy dát pozor na jeho záměnu s kulatými kameny (tzv. kačírkem), který je pro drenáže nevhodný, protože kamínky do sebe při hutnění nezapadají. Pojďme se podívat na výběr správného štěrku pro drenáže.

Frakce štěrku

Jak jsme uvedli hned v úvodu, nejdůležitějším údajem u štěrku je tzv. frakce, tedy hrubost kamenného drtiva, která se vždy udává v milimetrech průměru drtiva a to většinou v určitém rozmezí. Pro vysvětlení nejčastěji používaný štěrk pro drenáže je 16/32, což znamená, že používáme drtivo, jehož průměr je mezi 16 až 32 milimetry. Pro zajímavost přikládáme tabulku nejčastěji používaných frakcí štěrku i pro jiné účely.

Tabulka nejčastěji použivaných frakcí štěrku s určením použití

Frakce

Použití

2/4, 4/8

Velmi často využívané pod zámkovou dlažbu

8/16

Přísada do betonu nebo podklad pod jemnější frakce u zámkové dlažby

16/32

Obsypání drenáží, podsypy a zásypy

32/64

Velké zátěžové podmínky, po důkladném vyčištění může být použit k obsypání drenáží

Nejčastěji doporučovanou frakcí štěrku na drenáž je 16/32, některé firmy doporučují i hrubší štěrk, ale upozorňují na jeho "vyčištění" od menších částeček, aby nedošlo k zanesení otvorů v drenážních trubkách. 

Některé prodávané frakce začínají nulou (např. 0/16). Takto označená frakce je tzv. nepraná, tzn. může obsahovat drobný písek. Těmto frakcím bychom se měli při obsypávání drenáží vyhnout a to nejen u méně propustného prostředí, protože jemný písek se po zhutnění setřese do spodní části a omezí drenážní funkci štěrku. 

Vrstvení frakcí

U povrchů, které budou více zatěžovány jako jsou např. příjezdové cesty pro automobily, je nejvhodnější hrubý štěrk (32/64). Na tento štěrk však nelze pokládat dlažbu, proto je třeba použít vrstvení frakcí, které podléhá jednoduchému pravidlu. Frakce na sebe vždy klademe tak, aby číselně navazovaly, tedy na frakci 32/64 klademe 16/32 atd. Důvod je velmi prostý, při použití frakcí, které na sebe nenavazují, by menší frakce propadla skrz větší, a tím by se zvýšila spotřeba materiálu a zbytečně se navýšily finance vložené do štěrku na drenáž

Kolik štěrku bude třeba?

Na první pohled velký problém pro mnoho z nás, může být výpočet hmotnosti potřebné drti na drenáž. I tady umíme pomoci. Jednoduše si vypočtěte objem prostoru, kam budete drť sypat, přičemž připočtěte procento zhutnění, které se pohybuje v rozmezí 15-17%. pro ty opatrnější doporučujeme započíst i něco málo navíc pro případnou rezervu (maximálně 10%). A výsledný objem je na světě. Nyní do trojčlenky můžete dosadit číslo 1,2 tuny pro případ hrubších štěrků a 1,4 tuny u jemnějších frakcí na kubík materiálu a vypočítat si hmotnost, kterou budete potřebovat pro obysypání drenáže.

A pokud Vám štěrk zbyde, neklopte hlavu, můžete jej využít na obsypání chodníku a zamezit tak nadměrnému prorůstání plevele. Tak neváhejte a pusťte se do práce, o štěrku na drenáž již víte úplně vše. 

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 4.65/5 (37 hlasů)

Související články