Úvod

Jaké jsou stavby bez potřeby stavebního povolení?

  

Stavební zákon vymezuje stavby, které podléhají stavebnímu povolení (především větší stavby, některé rekonstrukce) nebo ohlášení stavby, které je vlastně jednodušší verzí stavebního povolení pro rodinné domy, rekreační stavby, jejich přístavby či nástavby a podobně. Jedná se o rychlejší možnost stavby, ale pravděpodobně vždy bude třeba územní řízení. Jak je to se stavbami, které potřebu stavebního povolení nemají?

Stavby se zvláštním režimem

Zákon pamatuje i na stavby, pro které stavební povolení ani ohlášku nevyžaduje. Tím pádem ani územní souhlas. Ve většině případů se jedná o stavby, které souvisí s užíváním domu, zároveň neslouží pro podnikání a skladování hořlavin nebo radioaktivních odpadů.

Jaké jsou to stavby?

 • stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené hloubka do 3 m na pozemku rodinného domu
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky postavený alespoň 2 m od hranice pozemku
 • bazén do 40 m2 zastavěné plochy
 • přístřešky pro veřejnou dopravu (zastávky)
 • prodejní stánky, konstrukce a slavnostní výzdoba (umístění je možné po 30 dní)
 • informační a reklamní zařízení do plochy 0,6 m2
 • stožáry pro vlajky do 8 m výšky
 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do 2 m – vždy se musí jednat o zastavěné území bez sousedství s veřejným prostranstvím
 • propustky
 • scénické stavby pro film nebo třeba cirkusový stan
 • sjezdy a nájezdy k připojení nemovitosti
 • dále stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí stavby a nemění vzhled ani způsob užívání stavby
 • některé stavby pro zemědělství
 • stavby pro chovatelství do 16 m2
 • také přípojky, vedení sítí, zásobníky na vodu (do 50 m3), odstavné plochy a podobně.

Snadno a bez administrativní zátěže

Všechny tyto jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce si tak můžete vystavět bez nutnosti žádat o stavební povolení. Nově je možnost stavět i v památkově chráněném území nebo zóně, pokud nepůjde o budovy, které jsou kulturní památkou. Ovšem rozhodně je třeba tyto stavby alespoň projednat s památkovou péčí.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 3.33/5 (9 hlasů)

Související články