Úvod  ›  Seznam štítků  ›   ›   ›   › 

Jak se recykluje papír, sklo, kovy, plasty?

  

Kontejnery na tříděný odpad najdeme na každém rohu. Přemýšleli jste někdy nad tím, co se děje se skleněnou nebo plastovou lahví, papírovou krabicí či plechovkou potom, co je kontejner vyvezen? Podívejte se, jak se recykluje papír, sklo, kovy i plast.

Plast

Obsah žlutého kontejneru na plasty nejprve putuje na třídící linku, kde lidé odpad kontrolují a vyhodí vše, co do kontejneru nepatří. Dále dojde i k třídění podle druhu plastu. To, co je dále nevyužitelné, končí jako odpadový materiál,  který je využíván třeba v teplárnách, jako palivo.

Co je dále využitelné, je rozemleto na malé kousky. Ty jsou důkladně očištěny ve vodě. Následným postupem je tavení, přičemž z roztavené hmoty se následně vyrábějí plastové polotovary. Obecně jsou označovány jako recykláty a mají nejčastěji podobu malých plastových granulí. A ty už jsou onou surovinou pro následnou výrobu klasických plastových věcí.

Papír

I když z ekonomického i ekologického hlediska není recyklace papíru tak výhodná, jako u výše zmíněného plastu, stále je nutné mít na paměti, že se tím likviduje velké množství odpadu a dochází také k ochraně lesů. Využitelné jsou téměř veškeré druhy papíru, a to:

  • Noviny a časopisy
  • Sešity a kancelářský papír
  • Papírové obaly

Veškerý obsah kontejneru stejně jako u plastu putuje na třídící linku, kde je odstraněno vše, co v kontejneru nemá co dělat. Následně papír putuje do zařízení, které je označovaní jako rozvlákňovač. Zde se papír míchá s vodou, dokud nevznikne specifická kašovitá hmota. Tímto se papír nejenom vyčistí, ale také vznikne základ pro výrobu nového papíru. Tím je právě ona kašovitá hmota.

Zajímavostí je, že papír lze recyklovat i v domácích podmínkách. Mícháním natrhaného papíru s vodou lze docílit oné potřebné kašovité hmoty. Ta se může stát základem pro výrobu papírových briket, které je možné vyrobit za pomoci jednoduchého ručního lisu. Přebytečný papír tak může být využitý i na klasické vytápění. Jde o alternativní postup recyklace, při kterém již nevzniká nový papír, ale ten je přetvořen na palivo.

Kovy

Recyklovat lze vlastně jakýkoliv druh kovu. Kromě toho, že lze využít kovový odpad z kontejnerů na tříděný odpad, jsou využívány i kovy, které jsou získávány prostřednictvím sběren, které ho za určitý obnos vykupují. Když se podíváme na několik nejznámějších druhů kovového odpadu, je to:

  • Železo
  • Ocel
  • Hliník

Dále nelze zapomenout ani na měď, zinek, nebo třeba cín a mnohé další. Při recyklaci je důležitá hlavně prvotní fáze třídění. Zatímco u plastu nebo papíru je možná kombinace různých druhů, u kovu je třeba využívat jenom konkrétní druh. To proto, aby bylo dosaženo i odpovídajících vlastností finálního materiálu. Kovy se roztřídí a následně putují do tavicích pecí. Zde z nich vzniká polotovar, který je následně využíván v kovovýrobě, jako základ pro téměř veškeré kovové produkty, které se využívají od domácností, až po stavebnictví.

Sklo

Recyklace skla je celkem jednoduchým procesem. Hlavní roli má v celém postupu především správné třídění. Po prvotní fázi hrubého čištění dojde k tomu, že se kontrolují jak nežádoucí materiály, které byly do kontejneru vhozeny. Dochází také ke třídění na sklo čiré (bílé) a  sklo barevné. Po tomto procesu následuje postup jeho opětovného využití.

Roztříděné sklo je rozemleto na velmi malé střípky. Ty už se stávají onou surovinou pro následné využití. Nejčastěji putují zpět do výroben skla. Zde jsou ve vysokých teplotách roztaveny a následně použity k výrobě v podstatě jakéhokoliv skleněného produktu. Díky tomuto postupu lze ušetřit nejenom energii spojenou s výrobou skla, ale hlavně křemičitý písek, který je jeho základní surovinou.

Ohodnoťte tento článek:
Hodnocení: 5/5 (1 hlas)

Související články