Bourání

Zkušenosti s vrtacím a sekacím kladivem Scheppach DH1600Max

Je tomu už pár týdnů, co jsem si koupil novou hračku elektrické vrtací a sekací kladivo od Scheppachu. Důvodem bylo to, že jsem potřeboval provrtat betonový základ, abych mohl vyvrtanou dírou protáhnout zemnič. Konkrétně se jednalo o nerezový pásek 30 x 3,5 mm. Takže jsem po internetu hledal, jaký stroj by byl vhodný na vrtání.

Zkušenosti z používání brusných kotoučů na beton

V těchto krásných podzimních dnech provádím úpravu železo-betonového stropu (tvořeného z H ocelových nosníků a monolitické desky mezi nimi) pomocí diamantových brusných kotoučů. Strop bude sloužit jako terasa. Konkrétně potřebuji zbrousit několik nerovností a nečistot vyzrálého betonu, tak dokonale, abych jej mohl následně napenetrovat, nanést tekutou lepenku od Den Bravenu a vyrovnat opravnou vyrovnávací hmotou. Tekutou hydroizolaci nebudu nanášet v celé ploše, ale pouze na H nosníky a do cca 10 cm plochu kolem nosníků.

Čím provizorně zakrýt střechu?

Ten, kdo staví dům, se může setkat s mnoha úskalími a obtížemi. Jedním z nich může být i nutnost provizorně zakrýt střechu. V ideálním případě stavební firma a její pokrývači vše zvládnou a zakrývat se střecha nemusí. Často nás však překvapí počasí a provizorní zakrytí střechy začne být jedinou volbou, jak ochránit stavbu před přílišnou vlhkostí, jejíž vysoušení bude stát nejen prostředky, ale celou stavbu obrovsky zdrží. Pojďme se tak podívat na možnosti i úskalí, která nás při dočasném zakrytí střechy mohou čekat.

Jak postupovat při bourání domu?

Každá stavba má omezenou dobu užívání, kterou lze prodlužovat generálními opravami a rekonstrukcemi, ale ne donekonečna. V případě, že náklady oprav, které by bylo nutné na stavbě provést, několikanásobně převýší nejen její hodnotu, ale také cenu stavby nové, dispozičně, funkčně i uživatelsky lépe navržené a úsporné, je mnohem jednodušší provést její stržení a zbudování nové budovy. Toto platí také pro stavby, které byly nevratně poškozeny působením živlů (požárem, povodněmi) a u nichž hrozí postupná ztráta stability či nejsou nadále k užívání vhodné. Bourání poškozených i funkčních staveb se řídí speciálními pravidly, která jsou dána nejen technologicky, ale také legislativně. Jak tedy postupovat, když je potřeba konkrétní stavbu zbourat?

Jak vybourat futra?

Bourání kovových zárubní oživuje řemeslníkům a domácím kutilům nepříjemné vzpomínky. Tato úprava domu či bytu je však dnes velice častá. Její cíl je nahradit staré kovové zárubně za moderní dřevěné. Často se jedná o náročný úkol, jelikož zárubně mohou být zality betonem nebo jinou pojivovou směsí.

Stavební otázky a odpovědi 1.

V dnešním článku si zodpovíme několik stavebních otázek, týkajících se parotěsných zábran, odvětrání plochých střech, injektování zdiva, xylolitových mazanin, vlhkosti zdiva, způsobů bourání a něco málo si řekneme i o dvojitých příčkách.